PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W AUTOBUSACH SZKOLNYCH.

 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piątkowskiego

 

Wytyczne Men, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Szukaj