1.Nazwa/tytuł projektu:

Tytuł: Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej”

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

2.Nazwa instytucji

wdrażającej projekt: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

dotującej projekt: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

W dniach 9 - 13 kwietnia 2018 r. czworo nauczycieli ze szkoły w Mrokowie miało niepowtarzaną okazję przekonać się, jak wygląda praca nauczycieli i uczniów w szkołach na południu Włoch. Wyjazd ten był jednym z zadań realizowanych w naszej szkole w ramach projektu „Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej” w ramach programu Power, typ akcji - mobilność kadry edukacji szkolnej.

Szukaj

bip logo