Szkoła Podstawowa w Mrokowie

realizuje projekt

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

1. Tytuł: „Granice mojego języka są granicami mojego świata” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

2. Numer Projektu: POWERSE - 2018 -1- PL01 -048511

22 listopada 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z dyrektorami szkół z gminy Lesznowola. Obecny był również pan Jacek Bulak – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Głównym celem spotkania było przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia związanego z tworzeniem i funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych w naszej placówce.

W dniach od 25 do 30 listopada ostania już grupa nauczycieli: pani dyrektor Małgorzata Perzyna, pani wicedyrektor Maria Borucińska oraz panie Katarzyna Guziejko i Dorota Mieszkowska przebywała na wizycie studyjnej w wielokulturowym gimnazjum w Hamburgu. Działanie to odbywało się było w ramach projektu realizowanego z programu POWER SE.

Szukaj