W realizowanym od 1.04.22 projekcie „Muzyka daje POWER!” uczennice i uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych zajęciach formalnych i nieformalnych przygotowujących ich do mobilności w Niemczech i w Hiszpanii. W czasie zajęć z polskiej muzyki poważnej i ludowej uczniowie i uczennice otrzymali wiedzę merytoryczną. Zajęcia z języka angielskiego pozwoliły im poszerzyć słownictwo z zakresu muzyki i podróżowania oraz usprawnić umiejętność komunikacji. W czasie zajęć informatycznych nauczyli się obróbki filmu i pogłębili umiejętność tworzenia prezentacji. W czasie zajęć kulturowych uczniowie i uczennice poszerzyli swoja wiedzę o krajach mobilności, ich kulturze, historii oraz dowiedzieli się o różnicach kulturowych i obyczajach.

Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne służyły poprawie komunikacji, umiejętności adaptacji w nowym środowisku, radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów, empatii oraz zrozumienia dla wielokulturowości. W czasie warsztatów tanecznych uczniowie nauczyli się tańczyć poloneza oraz łowickiego tańca ludowego – klepanego.

Dużo wrażeń i nowych przeżyć dostarczyły siódmoklasistom wycieczki edukacyjne zarówno do Muzeum Chopina, gdzie oprócz zwiedzania multimedialnej wystawy, wzięli udział w koncercie chopinowskim jak i pobyt w Operze Kameralnej na spektaklu „ Orientalna awanturka” na podstawie opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Uprowadzenie z Seraju”. Uczniowie i uczennice spędzili również miło czas przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich.

Rezultatami trwałymi pracy uczniów w czasie fazie przygotowawczej są: 2 układy taneczne - poloneza i klepanego, prezentacje o polskiej muzyce poważnej, ludowej, rozrywkowej, muzyce krajów ojczystych uczniów cudzoziemskich naszej szkoły, film prezentujący naszą szkołę, strona na Facebooku promująca nasz projekt oraz logo projektu.

Dorota Mieszkowska

Koordynator projektu