W realizowanym od 1.04.22 projekcie „Muzyka daje POWER!” uczennice i uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych zajęciach formalnych i nieformalnych przygotowujących ich do mobilności w Niemczech i w Hiszpanii. W czasie zajęć z polskiej muzyki poważnej i ludowej uczniowie i uczennice otrzymali wiedzę merytoryczną. Zajęcia z języka angielskiego pozwoliły im poszerzyć słownictwo z zakresu muzyki i podróżowania oraz usprawnić umiejętność komunikacji. W czasie zajęć informatycznych nauczyli się obróbki filmu i pogłębili umiejętność tworzenia prezentacji. W czasie zajęć kulturowych uczniowie i uczennice poszerzyli swoja wiedzę o krajach mobilności, ich kulturze, historii oraz dowiedzieli się o różnicach kulturowych i obyczajach.

Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne służyły poprawie komunikacji, umiejętności adaptacji w nowym środowisku, radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów, empatii oraz zrozumienia dla wielokulturowości. W czasie warsztatów tanecznych uczniowie nauczyli się tańczyć poloneza oraz łowickiego tańca ludowego – klepanego.

Dużo wrażeń i nowych przeżyć dostarczyły siódmoklasistom wycieczki edukacyjne zarówno do Muzeum Chopina, gdzie oprócz zwiedzania multimedialnej wystawy, wzięli udział w koncercie chopinowskim jak i pobyt w Operze Kameralnej na spektaklu „ Orientalna awanturka” na podstawie opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Uprowadzenie z Seraju”. Uczniowie i uczennice spędzili również miło czas przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich.

Rezultatami trwałymi pracy uczniów w czasie fazie przygotowawczej są: 2 układy taneczne - poloneza i klepanego, prezentacje o polskiej muzyce poważnej, ludowej, rozrywkowej, muzyce krajów ojczystych uczniów cudzoziemskich naszej szkoły, film prezentujący naszą szkołę, strona na Facebooku promująca nasz projekt oraz logo projektu.

Dorota Mieszkowska

Koordynator projektu


Szukaj

24-26 maja 2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
1 czerwca 2022r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka

16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych