W październiku odbył się konkurs dla nauczycieli na projekt banneru, który planujemy zawiesić na ogrodzeniu terenu szkolnego. Ma on informować o jubileuszu szkoły.
Na konkurs wpłynęło 11 prac, wszystkie ciekawe i piękne. Jury konkursowe miało zapewne niełatwe zadanie dokonując wyboru najlepszego projektu. Bardzo gorąco dziękujemy Państwu Nauczycielom za zaangażowanie i podjęty trud wykonania pracy, podziwiamy Państwa pomysłowość i umiejętności! Wygrał projekt oznaczony numerem 1 przygotowany przez Panią Annę Miecznik. GRATULUJEMY!!

20 listopada to wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.
 W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mają szczególny przekaz. Okazujemy wsparcie wszystkim dzieciom na świecie, których prawa nie są respektowane. Przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji. Integrujemy się z naszymi kolegami z Ukrainy, którzy dołączyli do szkół oraz przedszkoli i razem z nami tworzą społeczność. Uczymy się o tym, co nas różni, a co łączy. Różnorodność jest wspaniała!

W ubiegłym tygodniu dobiegła końca akcja zbierania środków chemicznych dla Domu Dziecka w Walendowie. Jestem niezwykle wdzięczny, że i w tym roku bardzo chętnie wzięliście Państwo w niej udział. Wszystkie produkty trafiły już do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

11 listopada przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń nasz kraj na nowo pojawił się na mapach świata jako wolne państwo.

7 listopada uczniowie klas 1-3 oraz grupy przedszkolne włączyły się do akcji promującej zdrowe nawyki żywieniowe „Zdrowa jesień na talerzu”. Akcja odbyła się w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzony jest 8 listopada. Jej celem było zachęcenie dzieci do wykonania zdrowego śniadania oraz zwrócenie uwagi na to, jak cenne dla naszego organizmu są warzywa, owoce oraz codzienna aktywność fizyczna.

Na początku listopada 2022 r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Mrokowie Dni Dwujęzyczności - Bilingual Days. 32% naszych uczniów stanowią uczniowie cudzoziemscy (zazwyczaj dwujęzyczni) pochodzący z innych krajów, głównie z Wietnamu, Chin oraz Ukrainy. W związku z tym faktem, w minionych dniach najmłodsi uczniowie naszej szkoły poznali pojęcie dwujęzyczności. To zdolność posługiwania się dwoma językami na poziomie osób jednojęzycznych, najczęściej nabyta w sposób naturalny.

W dniu 4 listopada, po zajęciach lekcyjnych, grupa 34 uczniów realizujących w naszej szkole ekologiczne projekty unijne wzięła udział w bardzo interesujących spotkaniach. Były to dwugodzinne zajęcia warsztatowe o charakterze przyrodniczo-ekologicznym.  Podczas warsztatu dotyczącego życia pszczół oraz ich znaczenia w przyrodzie uczniowie dowiedzieli się między innymi jak odróżnić miód fałszywy od prawdziwego, czym są pszczele feromony, w jaki sposób pszczoły nawigują, co to jest apiterapia oraz jak szkodliwe dla pracy pszczół są zmiany klimatu i stosowane przez rolników pestycydy.

W dniu 27 października w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyła się konferencja podsumowująca realizowane przez nas projekty unijne. Konferencję poprowadziła koordynatorka projektów p. Renata Kiliańska. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście - przedstawiciele organu prowadzącego oraz szkół z Gminy Lesznowola, a także nauczyciele realizujący projekty.

Wykorzystanie wizualizera

W trakcie realizacji innowacji badawczo-metodycznej “Tajniki akwarystyki” podczas zajęć koła biologicznego uczniowie uczyli się oznaczać pH wody w akwarium.  Zadanie wykonali bardzo skrupulatnie. Bardzo przydatnym narzędziem, które ułatwiło prace podczas zajęć był wykorzystany wizualizer pozyskany przez naszą szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszlosci. Nowy sprzęt nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale pozwala na sprawniejszą realizację zagadnień o charakterze doświadczalnym.

Wrzesień był dla uczennic, uczniów i opiekunów projektu bardzo pracowity, gdyż zwieńczeniem przeprowadzonych działań projektowych był Festiwal Muzyki, organizowany w ostatnim tygodniu września. Finał Festiwalu 29.09.22 poprzedziły działania przygotowujące, w które włączyła się cała społeczność szkolna. Uczestnicy i uczestniczki projektu przygotowali prezentacje finałowe w języku polskim i angielskim, podsumowujące ich wiedzę z zakresu muzyki krajów biorących udział w projekcie i przedstawili je w klasach 7. i 8. po angielsku.

Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości