W okresie wakacyjnym od 01.07.2024 r. do 14.08.2024 r.
sekretariat szkoły czynny w  godzinach
7:00 – 15:00.

W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych brali udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?” realizowanym w świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani Anny Wroniszewskiej. Zamieniliśmy salę lekcyjną w małe laboratorium. Uczniowie odkrywali właściwości różnych surowców i materiałów. W czasie zajęć dzieci eksperymentowały i samodzielnie wyciągały wnioski z obserwacji tego, co je otacza.

Jeden uśmiech rozprasza tysiąc trosk” -  pod takim hasłem odbył się w naszej szkole po raz kolejny Dzień Seniora, na który uczniowie klas 3a i 3c wraz z opiekunami zaprosili na występ artystyczny okolicznych Seniorów +, Dyrekcję Szkoły oraz Rodziców. Przybyli goście obejrzeli program składający się z wierszy, piosenek oraz pokazów tanecznych. Było wesoło, kolorowo i oczywiście z uśmiechem na twarzach.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klas trzecich brali udział w autorskim międzynarodowym projekcie Penfriends Project. Przedsięwzięcie to zakładało wymianę listowną pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Mrokowie oraz uczniami szkoły PS 34 Oliver H. Perry Elementary w Nowym Jorku. Jest to wyjątkowa szkoła, gdyż jako pierwsza w Nowym Jorku zorganizowała klasy dwujęzyczne dla uczniów posiadających polskie korzenie i realizowanie treści programowych odbywa się w językach angielskim oraz polskim.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klas 2a, 2b oraz 2e uczestniczyli w innowacji metodycznej „Teach with me, czyli ucz i Ty!”. Podczas wybranych lekcji języka angielskiego, a także poza nimi uczniowie przygotowywali i nagrywali krótkie filmiki przedstawiające w ciekawy sposób aktualnie omawiane słownictwo oraz struktury gramatyczne. Każdy film zawierał prezentację materiału leksykalnego przygotowaną przez dzieci oraz quiz sprawdzający dla odbiorcy.

W tym roku szkolnym uczniowie klas trzecich uczestniczyli w autorskim międzynarodowym projekcie „eTwinning Crazy Riddles, czyli szalone zagadki”. Głównym celem projektu było nawiązanie międzynarodowej współpracy z rówieśnikami oraz możliwość wykorzystania wiadomości językowych w praktyce. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie siedem szkół z pięciu krajów europejskich, to jest z: Polski, Hiszpanii, Rumunii, Włoch oraz Turcji. Pracując w grupach, dzieci z każdej szkoły układały zagadki językowe, krzyżówki oraz rebusy na podstawie poznanego dotychczas słownictwa z języka angielskiego.

W okresie od 15 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. oddziały przedszkolne brały udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro. Realizowaliśmy wiele zadań przewidzianych w ramach konkursu m.in.:

W dniu 28 maja odbyła V edycja konkursu “Jestem w domu- śpiewam i gram”. Jury w składzie: pani wicedyrektor Aleksandra Nowińska, pani wicedyrektor Danuta Rogalska oraz pani. Katarzyna Zawadzka po naradzie wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom oraz życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie kl. 3a, 3b i 3d wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa Sztuką” autorstwa Dagmary Drabik. Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Uczniowie otrzymali warunki do twórczej aktywności poprzez zabawę, poznali wielu światowej sławy twórców i ich dzieła. Dzieci, uczestniczące w projekcie, w kreatywny sposób rozwijały poczucie estetyki i wrażliwości na piękno, zapoznały się z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Od kilku lat 20 maja obchodzimy w szkole Dzień  Pszczół. Jest to okazja do przybliżenia najmłodszym uczniom życia tej jakże pożytecznej społeczności. Dzieci mogły przyjrzeć się ich pracy, funkcjom pełnionym w ulu oraz wytworom ich trudu. Dużą atrakcją dla dzieci były zajęcia praktyczne, które polegały na tworzeniu z węzy pszczelej świec woskowych. Dzięki temu zadaniu mogły delektować się zapachem miodu i doświadczyć pod palcami plastyczności tego materiału.

Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych