W kończącym się już roku szkolnym 2020/21 klasa 3c podjęła się udziału w innowacji pedagogicznej „Elementy metodyki zuchowej w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej”, której program został stworzony przez wychowawcę tej klasy – Wiesławę Wyrąbkiewicz-Stygińską. Celem tego projektu było wdrażanie dzieci do samodzielności i kreatywności poprzez poznawanie nowych metod pracy i sposobów ich prezentacji. Duży nacisk kładziono na indywidualne podejmowanie wyzwań przez uczniów i próbę prezentacji zdobytej wiedzy na forum klasy.

W bieżącym roku szkolnym grupa naszych uczniów z klas 6-8 wzięła udział w innowacyjnym projekcie „Biegam więc jestem”. Projekt był w całości zdalny i polegał na zbieraniu kroków oraz kilometrów w czasie wolnym od nauki w prowadzonych przez uczniów dzienniczkach na platformie Teams. Opiekunem projektu był nauczyciel wychowania fizycznego - Patrycja Dettlaff.

17.06.2021 r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w pikniku naukowym w ramach Projektu „Pociąg do wiedzy” – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Piękna pogoda sprzyjała imprezie, która w większości odbyła się na świeżym powietrzu. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach astronomicznych. Tematem przewodnim był lot w kosmos. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się pokazowi eksperymentów zaprezentowanych przez pracownika Centrum Nauki Kopernik.

Z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem wynikami zabawy „Bilet powrotny do biblioteki”, która trwała od 10 maja do 16 czerwca br. Wzięli w niej udział uczniowie klas 1-3, którzy przez ten czas gromadzili pieczątki na ikonkach symbolizujących książkowe kategorie. Przy okazji oddawania książek odbyło się wiele ciekawych rozmów z młodymi czytelnikami na temat przeczytanych pozycji. Po zakończeniu zabawy uczniowie złożyli swoje bilety do skrzyneczki, znajdującej się w bibliotece. Następnie skrupulatnie policzono stempelki i wyłoniono klasy, które przeczytały najwięcej książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo