Regulamin konkursu rodzinnego na makietę starej lub nowej szkoły

pt.: „Moja szkoła 100 lat temu i dziś”

 REGULAMIN KONKURSU na prezentację multimedialną
pt.: „100 lat SP w Mrokowie”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„Moja szkoła za sto lat" lub "Moja szkoła sto lat temu"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Bajkowa postać z wybranego utworu Marii Konopnickiej”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA ŚWIETLIC:
„Ilustracje do wierszy Marii Konopnickiej”

REGULAMIN KONKURSU:
„Historia mojej szkoły”

Szukaj