CENA ZA OBIADY W ABONAMENCIE ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024r. WYNOSI:

Klasy 1 - 8: 105 zł (14dni x 7,50zł)

Oddział przedszkolny : 112,50zł (15 dni x 7.50zł))   

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ROZLICZANIE OPŁAT ZA OBIADY DLA DZIECI

Z ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS 1 - 8

 

ZAPISY

Zapisy dziecka na obiady dokonujemy drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziecko jedzące w poprzednich latach nie jest przepisywane automatycznie na listę

WPŁATY

Opłata za obiady stanowi koszt dziennej stawki żywieniowej wraz z liczbą dni w danym miesiącu. Wpłatę za obiady dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostanie wstrzymane (karta staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku.) Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat dziecko zostanie wypisane z obiadów od następnego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe przypisane do każdego dziecka indywidualnie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

ul. M Świątkiewicz 2A

05-552 Mroków

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

W okresie pandemii nie ma możliwości zakupu obiadu jednorazowego.

Wysokość opłaty za konkretny miesiąc podaje do wiadomości intendent.

Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie intendent.

Kwota przekazana na konto bankowe musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta.

Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą.

 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI / ODPISY

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w pierwszym dniu absencji do godziny 8.30 pod numer tel. 22 756-15-55 e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do odwołania obiadu zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje wychowawca).

Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę (na 7 dni wcześniej).

W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np. wizyta u lekarza) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na 1 dzień wcześniej.

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności na posiłkach.

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości odliczenia opłaty za ten dzień / okres.

WYPISYWANIE

Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji z obiadów należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki. W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzysta z obiadów.

Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczny z wypisaniem dziecka z obiadów.

 

KARTY ABONAMENTOWE

W szkole obowiązuje system elektronicznych kart abonamentowych.

Wydanie karty uczniowi następuje po uiszczeniu opłaty abonamentowej za obiady

(dziecko otrzymuje kartę bez opłaty kaucyjnej). Karta przypisana uczniowi ważna jest do momentu korzystania z obiadów. Po rezygnacji z nich należy oddać kartę intendentowi.

Obiady wydawane są tylko po odbiciu karty (jedno odbicie dziennie) przy czytniku.

W przypadku braku karty (np. dziecko zapomniało wziąć z domu) uczeń może zjeść obiad po wpisaniu kodu PIN przypisanego do danej karty przez intendenta Każde zagubienie karty należy zgłosić do intendenta. Pobranie następnej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty kaucyjnej.

INNE

W skład obiadu wchodzi zupa + drugie danie + napój + deser.

Koszt jednego obiadu dla ucznia w abonamencie wynosi 7,50 zł.

Obiady wydawane są od godziny 11.00 do godz. 14.20

Obiadów dla dzieci w trakcie nauki stacjonarnej nie wydajemy na wynos.

 

Regulamin i zasady zachowania się na stołówce szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności.

3. Każdy uczeń korzystający z obiadów jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na posiłek oraz przestrzegania wyznaczonych godzin spożywania posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Uczeń po wejściu do stołówki odbiera posiłek z okienka podawczego zachowując odpowiedni odstęp od innych i zajmuje miejsce przy stoliku z rówieśnikami z klasy.

5.Następna grupa uczniów może wejść do stołówki po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjnych .

6. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:

a) cisza

b) przestrzeganie kultury osobistej:

- właściwa postawa przy stoliku,

- prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

- zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

7. Po spożyciu posiłku należy :

a) pozostawić swoje miejsce w należytym porządku

b) odnieść naczynia do wyznaczonego okienka

c) opuścić stołówkę szkolną

8. W stołówce nie wolno biegać i przepychać się, należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Przypadki niebezpiecznego zachowania innych uczniów należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom dyżurującym. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi. W razie nie przestrzegania regulaminu i zasad dobrego zachowania uczeń może być usunięty z sali (posiłek zje w innym czasie). O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.

W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby korzystające z obiadów oraz dyżurujący pracownicy

Szukaj

 

PONIEDZIAŁEK 01.07.2024

I Zupa grochowa z ziemniakami
II Gulasz drobiowy z warzywami , kasza bulgur
- surówka z czerwonej kapusty
- kompot wiśniowy / jabłko

WTOREK 02.07.2024

I Zupa szczawiowa z ziemniakami
II Spaghetii bolones
- ser żółty
- kompot truskawkowy / banan

ŚRODA 03.07.2024
 I Zupa żurek z ziemniakami
II Medalion drobiowy , ziemniaki opiekane
- pomidor z szczypiorkiem
- kompot porzeczkowy / jabłko

CZWARTEK 04.07.2024

I Zupa pomidorowa z makaronem
II Kotlet schabowy , ziemniaki
- bukiet warzyw
- kompot wiśniowy / gruszka

PIĄTEK 05.07.2024

I Zupa ogórkowa z ziemniakami
II Ryż , serek waniliowy , jabłka duszone
- kompot owocowy / jabłko

 Zastrzega się możliwość zmian
 w jadłospisie.