Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
3 Próbne egzaminy ósmoklasisty

listopad,

marzec

4 Wieczornica Bożonarodzeniowa 21 grudnia 2021 r.
5 Ziomowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
6 Ferie zimowe
31 stycznia - 13 luty 2022 r.
7 Początek II semestru
14 luty 2022 r.
8 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
9

Egzamin ósmoklasisty

  •    j. polski
  •    matematyka
  •    język nowożytny

 

24 maja – wtorek
25 maja – środa

26 maja – czwartek

10 Tydzień wyjazdowy maj 2022 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

12 listopada 2021– piątek
7 stycznia 2022 – piątek

2 maja 2022 – poniedziałek

24 maja 2022 - wtorek

25 maja 2022 - środa

26 maja 2022 - czwartek

17 czerwca 2022 - piątek

12 Zakończenie zajęć szkolnych: 24 czerwca 2022 r.


Szukaj

 1 września 2021 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych
14 października 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.
Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r.
Narodowe Święto Niepodległości

bip logo