Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
3 Próbne egzaminy ósmoklasisty

listopad,

marzec

4 Wieczornica Bożonarodzeniowa 21 grudnia 2022 r.
5 Ziomowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
6 Ferie zimowe
1326 luty 2023 r.
7 Początek II semestru
27 luty 2023 r.
8 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
9

Egzamin ósmoklasisty

  •    j. polski
  •    matematyka
  •    język nowożytny

   23 maja – wtorek

24 maja – środa

     25 maja – czwartek

10 Tydzień wyjazdowy 29 maja 2 czerwca 2023 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

31 października 2022 r.-poniedziałek

2 maja 2023 r. – wtorek

23 maja 2023 - wtorek

24 maja 2023- środa

25 maja 2023- czwartek

9 czerwca 2023 r.- piątek
12 Zakończenie zajęć szkolnych: 23 czerwca 2023 r.


Szukaj

04 września 2023r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
14 październik 2023r.
Dzień Edukacji Narodowej
01 listopad 2023r.
Wszystkich Świętych
11 listopad 2023r.
Narodowe święto Niepodległości
23 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa Świąteczna