Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
3 Próbne egzaminy ósmoklasisty

listopad,

marzec

4 Wieczornica Bożonarodzeniowa 21 grudnia 2022 r.
5 Ziomowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
6 Ferie zimowe
1326 luty 2023 r.
7 Początek II semestru
27 luty 2023 r.
8 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
9

Egzamin ósmoklasisty

  •    j. polski
  •    matematyka
  •    język nowożytny

   23 maja – wtorek

24 maja – środa

     25 maja – czwartek

10 Tydzień wyjazdowy 29 maja 2 czerwca 2023 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

31 października 2022 r.-poniedziałek

2 maja 2023 r. – wtorek

23 maja 2023 - wtorek

24 maja 2023- środa

25 maja 2023- czwartek

9 czerwca 2023 r.- piątek
12 Zakończenie zajęć szkolnych: 23 czerwca 2023 r.


Szukaj

23 grudnia 2022 - 01 stycznia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023r.
Trzech Króli

13 - 26 luty 2023r.
Ferie zimowe
6 - 11 kwietnia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna