Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2 Próbny (szkolny) egzamin ósmoklasisty

listopad,

marzec

3 Wieczornica Bożonarodzeniowa 21grudnia 2020 r.
4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.
5

Ferie zimowe

18 - 29 stycznia 2021r.
6

Początek II semestru

1 lutego 2021r.
7 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021r.
8

Egzamin ósmoklasisty

  j. polski

matematyka

j. nowożytny

 

25 maja 2021r.

26 maja 2021r.

27 maja 2021r.

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

2 listopada 2020r.

4-5 stycznia 2021r.

25 maja 2021r.

26 maja 2021r.

27 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

10

Zakończenie zajęć szkolnych:

oddziały "O"

klasy 1-3

klasy 4 -8

 

25 czerwca 2021 r.

25 czerwca 2021 r.

25 czerwca 2021 r.


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo