Historia Szkoły w Mrokowie

Wszystko zaczęło się 80 lat temu, kiedy to 1 września 1923 roku w wyniku aktywnej postawy panów: Wojciecha Stankiewicza i Jana Kruszewskiego, w wynajętej izbie w dworskim czworaku, 84 uczniów powitało rok szkolny. Do czterech szkolnych oddziałów uczęszczały dzieci z Mrokowa, Stachowa, Stefanowa, Warszawianki, Marysina, Jabłonowa i Koloni Warszawskiej. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Pierwszą kierowniczką szkoły została p. Helena Cywińska. Takie były początki naszej Alma Mater.

W następnych latach do szkoły przybywają dzieci z Woli Mrokowskiej. Zwiększa się także kadra nauczycielska. Dzieci nie mieszczą się w czworaku, gdyż szkoła ma już 6 oddziałów, wynajęto więc izbę lekcyjną u gospodarza p. Szczepana Kosteckiego. Liczba uczniów ciągle się zwiększa. Nauczyciele jedni odchodzą, drudzy przychodzą.

W roku 1927 przybywa do Mrokowa młoda nauczycielka - p. Maria Świątkiewicz, która złotymi zgłoskami zapisze się w historii wsi. W tym też roku szkoła otrzymuje nagrodę Kuratora Warszawskiego Okręgu Szkolnego - w postaci sześćdziesięciu tomów książek. Tak powstała biblioteka szkolna.

Utworzenie jesienią 1928r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie jest bardzo ważnym wydarzeniem również dla szkoły. W wybudowanej remizie strażackiej dzieci uczą się oraz wystawiają komedyjki i jasełka, z których dochód będzie przeznaczony na budowę szkoły. Sto sześćdziesięcioro ośmioro dzieci uczy się w trzech budynkach.

W roku 1931 przy okazji komasacji gruntów zostaje wydzielony plac pod budynek szkolny. Kolejne cztery lata, to czas gorączkowego poszukiwania środków na budowę. Powstaje Komitet Budowy Szkoły w składzie: p. Wojciech Stankiewicz, Piotr Reszka, Władysław Małczyński, Antoni Makowski, Władysław Zawadzki, Antoni Pawlak, Gabriel Cieślak, Sylwester Ziemnicki i Jan Galicz.

W 1934r. kierownikiem szkoły zostaje p. Maria Świątkiewicz.

W maju 1935r. rusza budowa szkoły, w czerwcu jest już gotowy fundament, a w ciągu wakacji cały budynek w stanie surowym. 25 października 1935 r. w wykończonych dwóch salach następuje uroczyste otwarcie szkoły. W 1936r. budynek szkolny jest całkowicie wykończony. Służył uczniom przez następnych 55lat. Mieściły się w nim 4 sale lekcyjne, szatnia, mały korytarz i malutki pokój nauczycielski. W budynku uczyło się 250 uczniów pod kierunkiem pięciu nauczycieli. Jak zanotowano w szkolnej kronice - było ciasno, ale przytulnie.

1 września 1939r. odnowiona i zaopatrzona w materiały piśmienne szkoła, na próżno czekała na przybycie dzieci. Tego dnia uczniowie nie pojawili się, jak co roku w murach szkolnych. Czas wojny, to bardzo trudny okres dla szkoły. Dwukrotnie zostaje ona zajęta na kwaterę dla żołnierzy niemieckich. Przez pewien okres izbami lekcyjnymi były stodoły państwa Marczaków, Pakułów i Zawadzkich. Historii, geografii i języka polskiego nauczyciele uczą potajemnie. Dużą pomocą są książki z biblioteki szkolnej, przechowywane przez p. Józefa Dąbrowskiego. Szkoła jest też siedzibą dla bezdomnych uciekinierów z Warszawy. Tak jest do 17 stycznia 1945r. Po wojnie w Mrokowie zostały dwie nauczycielki: - kierowniczka - p. Maria Świątkiewicz i p. Władysława Mejers.

W roku szkolnym 1945/46 przybywają kolejne dwie nauczycielki: p. Maria Sokołowska i p. Jadwiga Bielecka. Powstała szkoła siedmioklasowa. Wprowadzono j. rosyjski.

Lata 1947 - 48 są trudne dla oświaty. Wszędzie brakuje nauczycieli. Z Mrokowa odchodzi p. Mejers.

Pierwszy Komitet Rodzicielski złożony z 13 osób reprezentujących poszczególne wsie rejonu szkolnego Mrokowa powstał w roku szkolnym 1948/49. W jego skład weszli: Józef Prusak, Piotr Kamiński, Józef Dąbrowski, Stanisław Pakuła, Franciszek Olszewski, Wacław Strzałkowski, Bronisława Jankowska, Piotr Perzyna, Maria Wysocka, Stanisław Jasiński, Stanisław Serafin i Aleksander Łosiak. Przed Komitetem Rodzicielskim staje trudne zadanie - generalny remont szkoły. Rodzice ponoszą cały jego koszt.

W roku 1950 w szkole pozostało160 uczniów - odeszły dzieci z Łaz, Grząd i Wólki Kosowskiej. W tym roku podjął pracę nowy nauczyciel, mieszkaniec Mrokowa, dawny wychowanek tej szkoły, p. Stanisław Marczak - człowiek wielkiego serca, który całe swoje życie zawodowe związał z tą szkołą.

W ramach akcji "miasto bliżej wsi" patronat nad szkołą w Mrokowie obejmują zakłady im. Róży Luksemburg w Warszawie. Ekipy robotnicze pomagają szkole w drobnych remontach, zakład przekazuje narzędzia, a także aparat fotograficzny, który inspiruje do zorganizowania kółka fotograficznego.

Lata 1954-55 są trudne dla szkoły ze względu na braki kadrowe. Po ciężkiej chorobie umiera p. Jadwiga Bielecka. Rok szkolny 1957/58 rozpoczyna ponad 170 uczniów. Do Mrokowa, jak jest to napisane w szkolnej kronice, przybywa młody i energiczny, pełen optymizmu nauczyciel z żoną i dwoma synami. Jest nim p. Jan Bobrowski. Od tej chwili on również całe swoje życie zawodowe wiąże z tą szkołą.

W roku 1958 pracę podejmuje p. Kamila Zabuska - szkoła w jej osobie zyska cenionego nauczyciela matematyki, zaangażowanego w sprawy wsi.

Początek lat sześćdziesiątych w szkole przebiega spokojnie. Szkoła rozwija się - obok Szkoły Podstawowej powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Następuje poprawa warunków życia i pracy nauczycieli.

Rok szkolny 1962/63. Na emeryturę odchodzi długoletnia nauczycielka i kierowniczka szkoły, p. Maria Świątkiewicz. Kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisław Marczak. Grono pedagogiczne powiększa się o panie: Barbarę Marczak i Barbarę Wilkowską. Pani Marczak już do końca zwiąże swoje życie ze szkołą i Mrokowem. Życzliwa, otwarta na ludzi, będzie zawsze tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy.

W roku szk. 1963/64 w szkole zwiększa się liczba uczniów o dzieci pracowników filii Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuszczają absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. W następnym roku pracę podejmuje p. Teresa Bobrowska. Również jej życie zawodowe upływa w Mrokowie. Do Mrokowa przybywa także p. Irena Zduńczyk, później Stankiewicz. Funkcję kierownika szkoły obejmuje p. Kamila Zabuska, a następnie p. Kazimierz Staszczyk.

W roku 1966 liczba uczniów zwiększa się do 250. Budynek szkoły pęka w szwach. Tworzy się Komitet Budowy nowej szkoły. W 1967 roku kierownikiem szkoły zostaje p. Jan Bobrowski. Powstają klasy równoległe. W roku szkolnym 1969/70 rozpoczynają pracę w Mrokowie: p. Zenon Cegliński i p. Irena Trojanowska, po wyjściu za mąż - Pawlak, która wiąże się ze szkołą i Mrokowem do dnia dzisiejszego.

Lata 1970 - 72 w Mrokowie - to oddanie pawilonu szkolnego z trzema salami lekcyjnymi, pracownią zajęć technicznych i szatnią. Tu powstał również gabinet dyrektora i mały pokój nauczycielski.

Szkoła nawiązuje współpracę z Instytutem Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.

W roku 1973 szkołę w Mrokowie podporządkowano powołanej w Lesznowoli Szkole Gminnej, szkołę w Wólce Kosowskiej z klasami I - III przekształcono w filię naszej szkoły. Nastały ciężkie czasy dla naszej placówki, szkoła z trudem wydzierała pieniądze na własne potrzeby. Dzieci i nauczyciele pracowali w coraz gorszych warunkach lokalowych. Grono nauczycielskie rozszerzyło się o dwie nauczycielki z Łaz: p. Annę Lutomirską i p. Hannę Tomala (Plewka).

Pierwszy Samorząd Szkolny pod opieką mgr Hanny Plewka rozpoczyna działalność w roku szkolnym 1974/75 i uczniowie zaczynają uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Odchodzi ze szkoły p. Lutomirska, natomiast podejmują pracę panie: Bożenna Ceglińska i Jadwiga Mocarska.

Rok szkolny 1975/76 przywitało 301 uczniów Szkoły Podstawowej w Mrokowie i filii w Wólce Kosowskiej. Po burzliwych dyskusjach został wprowadzony do szkoły Kodeks Ucznia.

Początek lat siedemdziesiątych - to lata względnej stabilizacji w oświacie.

W roku szkolnym 1977/78 na terenie naszej szkoły powstają pierwsze koła przedmiotowe. Była to praca społeczna nauczycieli. W ciągu tego roku odchodzi p. Jolanta Radomska, a pracę w naszej szkole podejmuje p. Zofia Szydłowska.

W roku szkolnym 1978/79 w szkole było 258 uczniów i 11 nauczycieli, w tym nowa polonistka - p. Justyna Sochaczewska.

Rok szkolny 1979/80 jest drugim rokiem wdrażania nowego programu szkoły 10 - letniej. W Szkole Podstawowej w Mrokowie wraz z filią uczy się 273 uczniów. Kadra nauczycielska liczy 14 osób. Opiekę lekarską nad uczniami sprawuje Ośrodek Zdrowia w Marysinie. Szkoła ma ścisły kontakt z pielęgniarką środowiskową p. Jadwigą Miąsek, Po raz pierwszy wskazani przez nauczycieli uczniowie zostają przebadani przez pedagoga szkolnego i psychologa w Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Ursusie i jej filii w Sękocinie.

W roku szkolnym 1981/82 do polskich szkół wprowadzono 5. dniowy tydzień pracy. Pierwszego września w szkole w Mrokowie pracę rozpoczęło 13 nauczycieli. Odeszła p. Zofia Szydłowska, a rozpoczęły pracę panie: Małgorzata Janson oraz Iza Szydlik. Dzieci uczą się w dwóch budynkach, łącznie mają do dyspozycji siedem sal lekcyjnych i pracownię zajęć technicznych. Sale ogrzewane są prowizorycznymi piecykami gazowymi. Jest ciasno, a w czasie przerw bardzo niebezpiecznie.

W grudniu 1982r. podejmuje pracę p. Danuta Wrotkowska. Od stycznia 1983r. odchodzi na emeryturę zasłużony i powszechnie lubiany nauczyciel p. Stanisław Marczak, a na jego miejsce zatrudniony zostaje p. Mirosław Lewandowski. Jest duża rotacja w kadrze pedagogicznej.

W lutym 1983r. odszedł długoletni dyrektor szkoły p. Jan Bobrowski. Stanowisko dyrektora obejmuje p. Irena Pawlak.

Bardzo aktywnie działa drużyna Związku Harcerstwa Polskiego, licząca 43 harcerzy, kierowana przez druha Jarosława Różańskiego.

Od 1980r. rodzice podejmują aktywne działania na rzecz budowy szkoły. Wpływ na to mają katastrofalne wprost warunki pracy dzieci i nauczycieli. W budynku przeznaczonym, a 100 uczniów, uczy się ich około 300. W roku 1981 p. Stanisław Kiljańczyk - jeden z rodziców, zaprasza do Mrokowa prezydenta Warszawy, pułk. Dębickiego i pokazuje mu warunki pracy szkoły.

W 1982 roku Komitet Budowy szkoły składa wizytę w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie w celu przyspieszenia budowy szkoły. 7.09.1982 r. Kuratorium zleca przygotowanie inwestycji. Ogromnym problemem jest jednak w dalszym ciągu brak terenu pod oczyszczalnię ścieków, bez której niemożliwe jest rozpoczęcie budowy. Rozwiązuje go dopiero dobra wola rodzica - p. Józefa Perzyny, który bezpłatnie oddaje działkę na ten cel. Długo trwa wykonanie projektów i znalezienie wykonawcy.

18.03.1985 r. na prośbę Komitetu Budowy Szkoły - PKS - SOWI podpisuje umowę na stan zerowy budynku. Budowa domu nauczyciela postępuje bardzo szybko, równocześnie z nią PKS SOWI wykonuje fundamenty budynku szkoły. Przebieg prac jest jednak bardzo wolny.

W roku szkolnym 1983/84 w Szkole Podstawowej w Mrokowie pracuje 11 nauczycieli. Odchodzi do wojska druh Jarosław Różański, jest to duża strata dla drużyny harcerskiej. W tym roku odchodzi również, na emeryturę, zasłużony nauczyciel - p. Zenon Cegliński.

Od września 1985r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Hanna Plewka. W szkole pracuje 14 nauczycieli, uczy się 245 uczniów. Od marca 1986r. ZHP praktycznie przestaje istnieć. Działa natomiast aktywnie teatrzyk szkolny prowadzony przez p. Waldemara Jarosza.

Dyrektor szkoły i przedstawiciele Komitetu Budowy Szkoły na czele z p. Januszem Domasiewiczem aktywnie działają na rzecz przyspieszenia budowy szkoły. Uczestniczą w spotkaniach w biurze projektów i Kuratorium, pomagają w zdobywaniu materiałów budowlanych.

W roku szkolnym 1987/88 pracuje w szkole 15 nauczycieli. Reaktywowana zostaje działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyna, kierowana przez p. Marka Szczepanika, bierze dział w manewrach obronnych w Tarczynie i zajmuje dosyć wysokie miejsce.

Z inicjatywy p. Ewy Guzowskiej powstaje i aktywnie działa Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Wspomaga on działania Komitetu Budowy Szkoły, ale przede wszystkim stara się poprawić warunki sanitarne szkoły. Zainstalowane zostają przy starym budynku sanitariaty, dodatkowe pomieszczenie kontenerowe pełni funkcję świetlicy i stołówki, w której zorganizowano akcję "szklanka mleka". Od półrocza pracę w naszej szkole podjęła p. Maria Jolanta Borucińska.

W roku szkolnym 1988/89 bardzo aktywnie działa koło recytatorskie, które oprócz udziału w imprezach szkolnych prezentowało się w gminie z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości i 60. rocznicy powstania OSP w Mrokowie. Program artystyczny o oszczędzaniu był atrakcją na zebraniu Zarządu Głównego BGŻ. Dzięki współpracy z Instytutem PAN w Jastrzębcu p. Stanisław Boruciński może prowadzić pierwsze w gminie kółko komputerowe.

Prace przy budowie szkoły posuwają się bardzo powoli. Przybywa dzieci, warunki lokalowe są coraz trudniejsze. Klasy zerowe uczą się w pobliskiej plebanii.

W roku szkolnym 1989/90 grono pedagogiczne liczy 17 nauczycieli. Coraz dotkliwiej odczuwany jest przez wszystkich brak sali gimnastycznej. Przez kilka miesięcy organizowane są wyjazdy chętnej młodzieży na basen w Konstancinie, a p. Lucyna Harland - członek Komitetu Obywatelskiego - prowadzi społecznie, na terenie plebanii, gimnastykę korekcyjną dla uczniów kl. I - III. We wszystkich ważnych wydarzeniach szkoły uczestniczą rodzice z p. Ewą Guzowską i p. Januszem Domasiewiczem na czele.

W roku szkolnym 1990/91 po raz pierwszy został powołany zastępca dyrektora. Funkcję tę objęła p. Irena Pawlak. Na pełnym etacie zatrudnionych było 20 nauczycieli, religii uczy ksiądz Walenty Królak. Od 01.01.1991 r. nasza szkoła stała się szkołą samorządową. Samorząd czyni duże wysiłki, by dokończyć budowę szkoły, poprawić warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli. Od II semestru jest już lepiej. Oddano pierwszy segment szkoły. Klasy 0 - III uczą się w nowym budynku. Uczniowie nie mają już lekcji w plebanii, harcówce, pracowni zajęć praktyczno - technicznych i remizie OSP. Również religia nauczana jest na terenie szkoły. W wyposażeniu sal dla najmłodszych pomogło Kuratorium i rodzice. Szkoła pozyskała również gabinet lekarski, co usprawniło opiekę medyczną nad uczniami.

Od 01.09.1991 r. powołana zostaje Rada Szkoły. Grupa zaangażowanych rodziców zakłada fundację, na koncie której gromadzi środki finansowe na rzecz szkoły.

Rok szkolny 1991/92 przyniósł wiele zmian. Od 01.09.1991 r. nowym dyrektorem został p. Stanisław Marek Boruciński.

12 listopada 1991r. z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego, Kuratorium i osób zaangażowanych w budowę szkoły, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego. W kwietniu został oddany kolejny segment szkoły. Prężnie działa Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem p. Grzegorza Lewandowskiego.

Rok szkolny 1992/93
Szkoła liczy 450 uczniów w Mrokowie i 23 uczniów w filii w Wólce Kosowskiej. W Mrokowie jest już 19 oddziałów. Od tego roku przybyły dzieci zamieszkałe w PGR Łazy, a do klasy IV uczniowie z Wólki Kosowskiej i ze Szkoły Podstawowej w Łazach.

W sierpniu oddano do użytku ostatnią część szkoły - salę gimnastyczną i zaplecze sportowo - administracyjne. Od lipca 1992r. w szkole jest biblioteka gminna, która na podstawie decyzji Zarządu Gminy wchłonęła niewielką bibliotekę szkolną. Przez cały rok trwały prace nad Statutem Szkoły, który 04.06.1993 r. ostatecznie zatwierdzono, a przez następne lata wdrażano.

23 maja 1995 r. odbyła się największa w historii placówki uroczystość - szkole nadano imię Marii Konopnickiej. W tym dniu szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez rodziców, a cała społeczność szkolna po raz pierwszy odśpiewała "Rotę" - hymn szkoły. Na pamiątkę tej uroczystości każdego roku dwudziesty trzeci maja jest Świętem Szkoły.

We wrześniu 1995 r., po rezygnacji p. Borucińskiego, funkcję dyrektora objęła p. Magdalena Pawlak, zastępcą została p. Elżbieta Bobryk.

27 maja 1997 r. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły Jego Ekscelencję księdza kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.

Decyzją Rady Gminy z dn. 15. 07. 98 r. została zlikwidowana filia naszej szkoły w Wólce Kosowskiej.

Od września 1998r. szkołą kieruje obecna dyrektor - p. Małgorzata Perzyna, wspomaga ją wicedyrektor - p. Maria Jolanta Borucińska.

Lata 90 to lata największego rozwoju szkoły. Wśród kadry nauczycielskiej pojawili się: pedagog, psycholog, logopeda, reedukator, nauczyciel korektywy. Zostaje uruchomiona długo oczekiwana stołówka szkolna, są pracownie komputerowe. Pan Karol Stręk zaprojektował, a państwo Anna i Andrzej oraz Ada i Rajmund Kordusowie bardzo pomogli w zagospodarowaniu terenów zielonych, które tak okazale prezentują się również i dziś.

Rok szkolny 1999/2000 - to rok reformy szkolnictwa. Od 01.09. 99 r. szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Publicznych, w skład którego weszły: sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej i trzyletnie Gimnazjum. W czerwcu 2000r. po raz ostatni szkołę podstawową opuścili uczniowie klas ósmych.

Systematycznie rośnie liczba uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2000/2001 w Zespole Szkół jest już 560 uczniów i 43 nauczycieli, a warunki lokalowe są znów ciężkie. Najtrudniejszy jest jednak rok szkolny 2001/2002 - jest już 614 uczniów i 44 nauczycieli. Zajęcia w szkole odbywają się do godziny 17.00.

W roku szkolnym 2002/2003 zmniejszyła się liczba uczniów. Nowo wybudowana szkoła w Łazach pozwoliła na zmianę obwodów szkolnych. Uczniowie szkoły podstawowej mieszkający na terenie Łaz odeszli do nowej szkoły.


Szukaj

23 grudnia 2022 - 01 stycznia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023r.
Trzech Króli

13 - 26 luty 2023r.
Ferie zimowe
6 - 11 kwietnia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna