Szkoła Podstawowa w Mrokowie

realizuje projekt

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

1. Tytuł: „Granice mojego języka są granicami mojego świata” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

2. Numer Projektu: POWERSE - 2018 -1- PL01 -048511

Szukaj