Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie  realizuje projekt “Od ziarenka do marchewki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2021 r. do 31.01.2023 r.

W projekcie bierze udział grupa 12 uczniów klas 6. wyłonionych w następstwie procesu rekrutacyjnego uwzględniającego między innymi poziom znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanie ucznia tematyką projektu. Uczniowie ci odbędą dwa wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich w Hiszpanii i w Portugalii (6 uczniów w każdym z wyjazdów) oraz będą uczestniczyć w elementach przygotowania w szkole oraz działaniach następczych podejmowanych po powrocie do kraju. Uczestnicy projektu realizują działania pod opieką i ze wsparciem nauczycieli zarządzających projektem: p. R Kiliańskiej, p. K. Waszczyk, p. J. Januszewicz, p. A. Michalczyk, p. M. Stolarskiej, p. E. Jaworskiej.

Projekt ten umożliwi poprawę świadomości i działania uczniów na rzecz środowiska w zakresie zachowań proekologicznych, ukształtuje nawyki kultury ekologicznej w społeczności szkolnej i lokalnej, będzie służył propagowaniu zachowań proekologicznych na gruncie rodzinnym, umożliwi stworzenie i prowadzenie szkolnej działki ogrodniczej, przyczyni się do przełamywania barier komunikacyjnych -  kształtowania kompetencji porozumiewania się w języku obcym, współpracy w grupie oraz umożliwi rozwijanie kompetencji  obywatelskich i społecznych.

Równocześnie nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w 5 – dniowych kursach metodycznych we Włoszech i Portugalii oraz w 5-dniowych wizytach w szkołach partnerskich. Podczas tych wyjazdów nauczyciele będą poznawać nowe metody, formy pracy oraz sposoby na wprowadzanie treści proekologicznych podczas zajęć szkolnych.

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu “Od ziarenka do marchewki” nasi szóstoklasiści zrealizowali pierwsze duże działanie, które objęło swoim zasięgiem całą społeczność szkolną. Otóż uczniowie podzieleni na grupy dwuosobowe odbyli w każdej klasie krótkie spotkania warsztatowe na temat segregacji odpadów.  Działanie zostało zaplanowane w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w bieżącym roku odbywał się pod hasłem przewodnim Zainwestuj w Naszą Planetę.

Szukaj