„Metoda CLIL, lekcja odwrócona  i edukacja nieformalna, pomysłem i szansą na dalszy rozwój naszych uczniów”

 Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Szukaj