Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2021/22

15 września (środa)– Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego

29 września (środa) – Program Wychowawczo - Profilaktyczny, WDN

3 listopada (środa) – śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

26 stycznia (środa) – klasyfikacja śródroczna,

16 lutego (środa) – podsumowanie I semestru,

6 kwietnia (środa) – śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

20 czerwca (poniedziałek) – klasyfikacja roczna,

29 czerwca (środa) – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/22.


Szukaj

bip logo