Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2023/24

13 września (środa)Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego

27 września (środa)Program Wychowawczo - Profilaktyczny, WDN

15 listopada (środa) – śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

10 stycznia (środa) klasyfikacja śródroczna,

31 stycznia (środa) podsumowanie I semestru,

10 kwietnia (środa)śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

18 czerwca (poniedziałek) klasyfikacja roczna,

28 czerwca (czwartek) podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/24.

 


Szukaj