Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2018/19

12 września (środa)– plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego

10 października (środa) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,

7 listopada (środa)śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu,

23 stycznia (środa) klasyfikacja śródroczna,

13 lutego (środa) podsumowanie I semestru,

10 kwietnia (środa) śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu
,

17 czerwca (poniedziałek) klasyfikacja roczna,

27 czerwca (czwartek) podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/19.

 

 


Szukaj

bip logo