Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2022/23

14 września (środa)Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego

28 września (środa)Program Wychowawczo - Profilaktyczny, WDN

16 listopada (środa) – śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

18 stycznia (środa) klasyfikacja śródroczna,

8 lutego (środa) podsumowanie I semestru,

12 kwietnia (środa)śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

19 czerwca (poniedziałek) klasyfikacja roczna,

29 czerwca (czwartek) podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/23.

 


Szukaj