Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2019/20

11 września (środa)– plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego

13 listopada (środa)śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

29 stycznia (środa) klasyfikacja śródroczna,

5 lutego (środa) podsumowanie I semestru,

15 kwietnia (środa) śródsemestralne wyniki w nauce i zachowaniu,

22 czerwca (poniedziałek) klasyfikacja roczna,

30 czerwca (wtorek) podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/20.

 

 

 


Szukaj

bip logo