Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szk. 2017/18

13 września (środa) harmonogram pracy szkoły,

25 października (środa) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,

8 listopada (środa)śródsemestralne wyniki w nauce

i zachowaniu,

10 stycznia (środa) klasyfikacja śródroczna,

7 lutego (środa) podsumowanie I semestru,

25 kwietnia (środa) śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu,

18 czerwca (poniedziałek) klasyfikacja roczna,

28 czerwca (czwartek) podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/18.

 


Szukaj

bip logo