Szanowni Państwo,

od 1 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, zgodnie z którą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których czas pracy reguluje Karta Nauczyciela, są zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze:

  • jednej godziny tygodniowo – jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu.

W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub rodziców.

Bardzo proszę Państwa Rodziców o to, aby dzień wcześniej zgłaszali drogą mailową przez dziennik do konkretnego nauczyciela taką chęć spotkania.

Harmonogram godzin dostępności

Z wyrazami szacunku

 Małgorzata Perzyna


Szukaj