Postępowanie na sukcesywną dostawę żywności 2024

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

SWZ oraz załączniki 1,2,3,4,5,6,7 i 8 do SWZcz 4 i 5

załącznik nr 8 część 4-dostawa produktów mleczarskich NOWA

załącznik nr 8 część 5 - dostawa świeżego pieczywa wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert 16.05.2024

Informacje o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ oraz załączniki 1,2,3,4,5,6,7 i 8 do SWZ

załącznik nr 8 część 1- dostawa mięsa i wendlin

załącznik nr 8 część 2 -dostawa mrożonek i ryb mrożonych

załącznik nr 8 część 3 -dostawa warzyw i owoców

załącznik nr 8 część 4-dostawa produktów mleczarskich

załącznik nr 8 część 5 - dostawa świeżego pieczywa wyrobów piekarskich i ciastkarskich

załącznik nr 8 część 6 - dostawa wyrobów garmażeryjnych

załącznik nr 8 część 7-dostawa pozostałych produktów spozywczych

załącznik nr 8 część 8 -dostawa jaj


Plan postępowania na rok 2024r załącznik


 Postępowanie na sukcesywną dostawę żywności 2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SKM_C250i23051812420 z dnia 17.05.2023

SKM_C250i23051714470 z dnia 17.05.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 5.05.2023

SWZ oraz załączniki nr1,2,3,4,5,6,7 i 8 do SWZ z ofertą

załącznik nr 8-część nr 1 mięso wędliny

załącznik nr 8 - część nr 2 - ryby mrożonki

załącznik nr 8 - część nr 3 - warzywa owoce

załącznik nr 8 - część nr 4 - nabiał

załącznik nr 8 - część nr 5 - pieczywo

załącznik nr 8 - część nr 6 - wyroby garmażeryjne

załącznik nr 8 - część nr 7 pozostale art. spożywcze

załącznik nr 8 - część nr 8. jaja

SWZ krajowy wraz z załacznikami 1,2,3,4,5,6,7 i 8 z ofertą


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamówienie z wolnej ręki „Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich”

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2, 3, 4, 6,7 I 8 oraz Unieważnienie postępowania w części nr 5

Pismo do wykonawców, którzy pobrali SWZ

 

Postępowanie na sukcesywną dostawę żywności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 5.05.2022

SWZ oraz załączniki nr1,2,3,4,5,6 i 7 do SWZ

załącznik nr 7-część nr 1 mięso wędliny

załącznik nr 7 - część nr 2 - ryby mrożonki

załącznik nr 7 - część nr 3 - warzywa owoce ziemniaki

załącznik nr 7 - część nr 4 - nabiał

załącznik nr 7 - część nr 5 - pieczywo

załącznik nr 7 - część nr 6 - wyroby garmażeryjne

załącznik nr 7 - część nr 7 pozostale art. spożywcze

załącznik nr 7 - część nr 8. jaja

 

 Zamówienie – dostawa żywności

Informacja z otwarcia oferty

 


Szukaj