Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy SP w Mrokowie (skopiuj go i wklej w odpowiednie pola):

80802200000008894920010006

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, fundusz Rady Rodziców

Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych