wychowanie przedszkolne

mgr Mirosława Sówka

mgr Agnieszka Wójcik

mgr Monika Atlińska

mgr Magdalena Bogusz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Henryka Bardzińska

mgr Magdalena Bartnik

mgr Marianna Kowalczyk

mgr Agnieszka Myka

mgr Grażyna Prus

mgr Urszula Samoraj

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Bożena Szczepanik

mgr Alicja Staniaszek

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

 

język polski

mgr Danuta Dybcio

mgr Elżbieta Gajewska

mgr Aneta Pardej

mgr Danuta Rogalska

mgr Izabela Sankowska-Pawlak

język polski dla obcokrajowców

mgr Anna Mikulska

mgr Irena Pawlak

język niemiecki

mgr Katarzyna Guziejko

mgr Dorota Mieszkowska

język angielski

mgr Renata Kiliańska

mgr Monika Kufel

mgr Łukasz Kwiatek

mgr Inga Osiecka

mgr Joanna Stachurska - Nycz

mgr Marta Stolarska

mgr Monika Świercz

mgr Izabela Zelek-Łabuda

matematyka

mgr Maria Borucińska

mgr Marlena Chłopicka

mgr Anna Miecznik

mgr Beata Stygińska – Jurek

fizyka, chemia

mgr Andrzej Lewandowski

geografia, WOS

mgr Jolanta Januszewicz

historia

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Łukasz Wroniszewski

biologia

mgr Małgorzata Perzyna

mgr Aneta Michalczyk

przyroda

mgr Jolanta Januszewicz

mgr Aneta Michalczyk

muzyka

mgr Agata Walczak

plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Kuczara

religia

mgr Bogdan Duchań

mgr Wioleta Górska

mgr Aneta Śmigała

wychowanie fizyczne

mgr Patrycja Dettlaff

mgr Krystian Kałucki

mgr Dorota Mainka

mgr Marcin Olszewski

mgr Tomasz Skalski

mgr Karolina Tyczyńska

pedagodzy

mgr Ewelina Suchecka

mgr Edyta Dawidowska

mgr Sławomir Stoczyński – pedagog kulturowy

informatyka, zajęcia techniczne

mgr Marek Borowski

mgr Barbara Piechal

mgr Justyna Mach-Kowalczyk

mgr Katarzyna Pajek

wychowawcy świetlicy

mgr Wioletta Kisielewska

mgr Maria Gmerek

mgr Jolanta Kosior – Barszcz

mgr Martyna Rokita

mgr Łukasz Wroniszewski

Daniel Pełka

Monika Sieczkowska

Małgorzata Miecznik

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jolanta Januszewicz

mgr Aneta Michalczyk

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Książek

nauczyciele wspomagający

mgr Patrycja Kalinowska

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

mgr Jolanta Kołodziejska-Moskwik

mgr Aleksandra Rychłowska

mgr Gabriela Sikorska

mgr Monika Walasik

psycholodzy

mgr Małgorzata Frydzińska-Miedzak

mgr Renata Naworska

reedukatorzy

mgr Aleksandra Nowińska

mgr Barbara Danaj

logopedzi

mgr Henryka Machaj

mgr Beata Wdowczyk

Szukaj

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 7 czerwca 2019 r.
Bal Ósmoklasisty
 14 czerwca 2019 r.
Bal Gimnazjalny
 19 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo