wychowanie przedszkolne

mgr Mirosława Sówka

mgr Agnieszka Wójcik

mgr Monika Atlińska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Badran

mgr Henryka Bardzińska

mgr Magdalena Bartnik

mgr Magdalena Bogusz

mgr Agata Kot

mgr Marianna Kowalczyk

mgr Grażyna Prus

mgr Monika Samoraj

mgr Urszula Samoraj

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Bożena Szczepanik

mgr Alicja Staniaszek

 

język polski

mgr Elżbieta Bobryk

mgr Danuta Dybcio

mgr Diana Kacperek

mgr Elżbieta Gajewska

mgr Izabela Sankowska

język polski dla obcokrajowców

mgr Anna Mikulska

mgr Irena Pawlak

język niemiecki

mgr Katarzyna Guziejko

mgr Dorota Mieszkowska

język angielski

mgr Renata Kiliańska

mgr Monika Kufel

mgr Łukasz Kwiatek

mgr Joanna Stachurska - Nycz

mgr Marta Stolarska

mgr Monika Świercz

mgr Izabela Zelek-Łabuda

matematyka

mgr Maria Borucińska

mgr Marlena Chłopicka

mgr Magdalena Krupa

mgr Anna Miecznik

mgr Beata Stygińska – Jurek

fizyka, chemia

mgr inż. Andrzej Lewandowski

geografia, WOS

mgr Jolanta Januszewicz

historia

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Łukasz Wroniszewski

biologia

mgr Małgorzata Perzyna

mgr Aneta Michalczyk

przyroda

mgr Jolanta Januszewicz

mgr Aneta Michalczyk

mgr Agata Wyrębiak

muzyka

mgr Agata Walczak

plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Kuczara

religia

mgr Wioleta Górska

mgr Aneta Śmigała

wychowanie fizyczne

mgr Patrycja Dettlaff

mgr Krystian Kałucki

mgr Dorota Mainka

mgr Marcin Olszewski

mgr Tomasz Skalski

mgr Karolina Tyczyńska

pedagodzy

mgr Ewelina Suchecka

mgr Marta Potoniec

mgr Sławomir Stoczyński – pedagog kulturowy

informatyka, zajęcia techniczne

mgr Marek Borowski

mgr Barbara Piechal

mgr Marlena Chłopicka

mgr Grażyna Prus

mgr Agata Walczak

wychowawcy świetlicy

mgr Wioletta Kisielewska

mgr Maria Gmerek

mgr Elżbieta Bisińska

mgr Jolanta Kosior – Barszcz

mgr Elżbieta Kuczara

Małgorzata Miecznik

mgr Hanna Plewka

mgr Martyna Rokita

Katarzyna Szeląg

mgr Łukasz Wroniszewski

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jolanta Januszewicz

mgr Aneta Michalczyk

nauczyciele wspomagający

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

mgr Gabriela Sikorska

mgr Monika Walasik

mgr Marta Kowalczyk

mgr Patrycja Kalinowska

psycholodzy

mgr Małgorzata Frydzińska-Miedzak

mgr Renata Naworska

mgr Areta Kot

terapia pedagogiczna

mgr Diana Kacperek

mgr Aleksandra Nowińska

logopedzi

mgr Henryka Machaj

mgr Beata Wdowczyk

Szukaj

31 maja 2018r.
Boże Ciało
01 czerwca 2018r.
Międzynarodowy Dzień dziecka
22 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.
Ferie letnie
 

bip logo