wychowanie przedszkolne

mgr Monika Atlińska

mgr Joanna Bąk

mgr Agnieszka Glińska - Eleryk

mgr Monika Sieczkowska

mgr Agnieszka Wójcik

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Bergel – Lewandowska

mgr Magdalena Bogusz

mgr Jolanta Gołos

mgr Wioleta Górska

mgr Małgorzata Kaczmarek

mgr Grażyna Prus

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Mirosława Sówka

mgr Alicja Staniaszek

mgr Agnieszka Stróżna

mgr Bożena Szczepanik

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

 język polski

mgr Aneta Pardej

mgr Marta Ślęzak

mgr Danuta Dybcio

mgr Danuta Rogalska

mgr Izabela Sankowska-Pawlak

mgr Beata Woźniak


język niemiecki

mgr Dorota Mieszkowska

Karolina Bergel

biblioteka

mgr Agnieszka Kostyra

mgr Magdalena Boruc

język angielski

mgr Renata Kiliańska

mgr Łukasz Kwiatek

mgr Inga Osiecka-Mróz

mgr Izabela Zelek-Łabuda

mgr Monika Świercz

mgr Joanna Stachurska - Nycz

matematyka

mgr Maria Borucińska

mgr Anna Miecznik

mgr Marlena Chłopicka

mgr Milena Grochalak

mgr Karolina Dalba

fizyka, chemia

mgr inż. Andrzej Lewandowski

geografia

mgr Jolanta Januszewicz

WOS

mgr Łukasz Wroniszewsk

imgr Jolanta Januszewicz

historia

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Łukasz Wroniszewski

biologia

mgr Aneta Michalczyk

przyroda

mgr Agnieszka Stróźna

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

muzyka

mgr Katarzyna Zawadzka

plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Kuczara

 religia

dr Magdalena Kamińska

mgr Agnieszka Komorek

mgr Teresa Podlecka

 wychowanie fizyczne

mgr Patrycja Dettlaff

mgr Krystian Kałucki

mgr Marcin Olszewski

mgr Tomasz Skalski

mgr Karolina Tyczyńska

pedagodzy

mgr Ewelina Suchecka

mgr Edyta Dawidowska

mgr Małgorzata Rybarczyk

informatyka,

mgr Marek Borowski

mgr Adam Juchnikowski

mgr Barbara Piechal

technika

mgr Justyna Mach-Kowalczyk

 wychowawcy świetlicy

mgr Wioletta Kisielewska

mgr Maria Gmerek

mgr Martyna Rokita

mgr Anna Gąsiorowska

mgr Urszula Samoraj

mgr Jolanta Kosior - Barszcz

mgr Agata Tkaczyk

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Izabela Witczak

mgr Aneta Michalczyk

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

 edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Książek

nauczyciele wspomagający

mgr Izabela Witczak

mgr Diana Kacperek

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

mgr Aleksandra Rychłowska

mgr Małgorzata Rybarczyk

mgr Gabriela Sikorska

mgr Ewelina Jaworska

mgr Karina Wosztyl

Patrycja Piekarniak

psycholodzy

mgr Małgorzata Frydzińska-Miedzak

mgr Adam Zorzański

pedagodzy terapeuci

mgr Aleksandra Nowińska

mgr Daniel Pełka

mgr Monika Walasik

logopedzi

mgr Henryka Machaj

mgr Beata Wdowczyk

 mgr Joanna Bałazy

glottodydaktyk

mgr Agata Katana

Szukaj

24-26 maja 2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
1 czerwca 2022r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka

16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

bip logo