wychowanie przedszkolne
mgr Monika Atlińska
mgr Agata Sitek
mgr Alicja Rzepka
mgr Agnieszka Wójcik
 
 edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bergel – Lewandowska
mgr Magdalena Bogusz

mgr Jolanta Gołos

mgr Wioleta Górska

mgr Natalia Maciejak

mgr Grażyna Prus

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Mirosława Sówka

mgr Alicja Staniaszek

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Bożena Szczepanik

mgr Katarzyna Kozłowska

mgr Urszula Samoraj

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

 

 język polski
mgr Aneta Pardej
mgr Marta Ślęzak
mgr Danuta Dybcio
mgr Danuta Rogalska
mgr Izabela Sankowska-Pawlak
mgr Beata Woźniak

język niemiecki
mgr Dorota Mieszkowska
mgr Katarzyna Guziejko
 
biblioteka
mgr Agnieszka Kostyra
mgr Magdalena Boruc
język angielski
mgr Renata Kiliańska
mgr Łukasz Kwiatek
mgr Inga Osiecka-Mróz
mgr Izabela Zelek-Łabuda
mgr Monika Świercz
mgr Joanna Stachurska - Nycz
mgr Marta Stolarska
 
matematyka
mgr Milena Grochalak
mgr Anna Miecznik
mgr Marlena Chłopicka
mgr Karolina Dalba
mgr Beata Stygińska-Jurek

fizyka, chemia

mgr inż. Andrzej Lewandowski

geografia

mgr Jolanta Januszewicz

WOS

mgr Łukasz Wroniszewsk
imgr Jolanta Januszewicz

historia
mgr Katarzyna Waszczyk
mgr Łukasz Wroniszewski

biologia
mgr Aneta Michalczyk
 

przyroda

mgr Aneta Michalczyk
mgr Jolanta Januszewicz
 
 muzyka
mgr Katarzyna Zawadzka

plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Elżbieta Kuczara
 
 religia
mgr Agnieszka Komorek
mgr Ewa Dawidczyk
 
 wychowanie fizyczne
mgr Patrycja Dettlaff
mgr Krystian Kałucki
mgr Marcin Olszewski
mgr Tomasz Skalski
mgr Karolina Tyczyńska
 
pedagodzy
mgr Małgorzata Rybarczyk
mgr Ewelina Jaworska
mgr Edyta Dawidowska
 
pedagog specjalny
mgr Patrycja Piekarniak
 
informatyka
mgr Marek Borowski
mgr Adam Juchnikowski
mgr Barbara Piechal
 
technika
mgr Marek Borowski
mgr Karolina Dalba
 
 wychowawcy świetlicy
mgr Wioletta Kisielewska
mgr Edyta Domańska
mgr Martyna Rokita
mgr Anna Gąsiorowska
mgr Hanna Plewka
mgr Agata Tkaczyk
mgr Anna Wroniszewska
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Aneta Michalczyk
mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska
 
 edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Książek
 
nauczyciele wspomagający
mgr Marzena Borecka
mgr Ewelina Kuchta
mgr Małgorzata Kotowska
mgr Grzegorz Miciałkiewicz
mgr Dorota Mieszkowska
mgr Karolina Oktaba
mgr Aleksandra Rychłowska
mgr Gabriela Sikorska
mgr Karina Wosztyl
 
 psycholodzy
mgr Edyta Gajda
mgr Adam Zorzański
 
pedagodzy terapeuci
mgr Aleksandra Nowińska
mgr Daniel Pełka
mgr Monika Walasik
 
logopedzi
mgr Beata Wdowczyk
 mgr Joanna Bałazy
 
glottodydaktyk
mgr Agata Katana
mgr Aneta Pardej
mgr Katarzyna Waszczyk
mgr Beata Woźniak

Szukaj

13-28 stycznia 2024r.
Ferie zimowe
28 marzec - 2 kwietnia2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
03 maja 2024
Święto Konstytucji 3 Maja
14-16 maja 2024r.
Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024r.
Boże Ciało