wychowanie przedszkolne

mgr Mirosława Sówka

mgr Agnieszka Wójcik

mgr Monika Atlińska

mgr Magdalena Bogusz

mgr Monika Sieczkowska

mgr Małgorzata Miecznik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Urszula Samoraj

mgr Marianna Kowalczyk

mgr Grażyna Prus

mgr Bożena Szczepanik

mgr Henryka Bardzińska

mgr Alicja Staniaszek

mgr Magdalena Bartnik

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

mgr Katarzyna Piotrowska


język polski

mgr Aneta Pardej

mgr Marta Ślęzak

mgr Danuta Dybcio

mgr Izabela Sankowska-Pawlak

mgr Beata Woźniak


język niemiecki

mgr Dorota Mieszkowska

język angielski

mgr Renata Kiliańska

mgr Łukasz Kwiatek

mgr Marta Stolarska

mgr Inga Osiecka-Mróz

mgr Izabela Zelek-Łabuda

mgr Monika Świercz

mgr Patrycja Żurkowska

matematyka

mgr Maria Borucińska

mgr Anna Miecznik

mgr Marlena Chłopicka

mgr Karolina Dalba

mgr Milena Iwańczyk


fizyka, chemia

mgr Andrzej Lewandowski

geografia, WOS

mgr Jolanta Januszewicz

historia

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Łukasz Wroniszewski

biologia

mgr Aneta Michalczyk

przyroda

mgr Magdalena Baldy

muzyka

mgr Katarzyna Zawadzka

plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Kuczara

religia

mgr Wioleta Górska

 

wychowanie fizyczne

mgr Patrycja Dettlaff

mgr Krystian Kałucki

mgr Dorota Mainka

mgr Marcin Olszewski

mgr Tomasz Skalski

mgr Karolina Tyczyńska

pedagodzy

mgr Ewelina Suchecka

mgr Edyta Dawidowska

informatyka, zajęcia techniczne

mgr Marek Borowski

mgr Barbara Piechal

mgr Justyna Mach-Kowalczyk

wychowawcy świetlicy

mgr Wioletta Kisielewska

mgr Maria Gmerek

mgr Daniel Pełka

mgr Martyna Rokita

mgr Łukasz Wroniszewski

mgr Anna Gąsiorowska

mgr Elżbieta Bisińska

mgr Hanna Plewka

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Magdalena Baldy

mgr Aneta Michalczyk

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Książek

nauczyciele wspomagający

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

mgr Aleksandra Rychłowska

mgr Małgorzata Rybarczyk

mgr Gabriela Sikorska

mgr Beata Ziętek

mgr Diana Kacperek

psycholodzy

mgr Małgorzata Frydzińska-Miedzak

mgr Renata Naworska

mgr Agata Paprocka

reedukatorzy

mgr Aleksandra Nowińska

mgr Monika Walasik

logopedzi

mgr Henryka Machaj

mgr Beata Wdowczyk

 mgr Joanna Bałazy

glottodydaktyk

mgr Agata Katana

biblioteka

mgr Agnieszka Kostyra

mgr Anna Wroniszewska

Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo