Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmina Lesznowola, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencjii kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 430 uczniów z 5 szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Zabierzemy dzieci na wyjazdy edukacyjne - wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena; pikniki edukacyjne, podczas których zostanie zorganizowany rodzinny konkurs matematyczny oraz pokazy Mobilnego Planetarium. Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. drukarki 3d, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiazywania problemów oraz krytycznego myślenia.

Wartość projektu: 1 289 960,25 zł
Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020„ Wspólnie z GWO realizujemy projekt LEPSZA SZKOŁA, www.LS.gwo.pl.”

Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, który został zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003. Pomaga on nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania. Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Szukaj

13-28 stycznia 2024r.
Ferie zimowe
28 marzec - 2 kwietnia2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
03 maja 2024
Święto Konstytucji 3 Maja
14-16 maja 2024r.
Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024r.
Boże Ciało