Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmina Lesznowola, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencjii kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 430 uczniów z 5 szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Zabierzemy dzieci na wyjazdy edukacyjne - wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena; pikniki edukacyjne, podczas których zostanie zorganizowany rodzinny konkurs matematyczny oraz pokazy Mobilnego Planetarium. Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. drukarki 3d, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiazywania problemów oraz krytycznego myślenia.

Wartość projektu: 1 289 960,25 zł
Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020„ Wspólnie z GWO realizujemy projekt LEPSZA SZKOŁA, www.LS.gwo.pl.”

Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, który został zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003. Pomaga on nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania. Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Szukaj

04 września 2023r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
14 październik 2023r.
Dzień Edukacji Narodowej
01 listopad 2023r.
Wszystkich Świętych
11 listopad 2023r.
Narodowe święto Niepodległości
23 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa Świąteczna