Zarząd Samorządu Uczniowskiego – rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący SU:                               Magdalena Więcławska, klasa IIIC

Zastępca przewodniczącego SU:              Martyna Krzesaj, klasa 7c

Przewodnicząca sekcji kulturalnej:            Karolina Miecznik, klasa IIIB

Przewodnicząca sekcji dekoracyjnej:         Dominka Makowska, klasa 8c

Przewodnicząca sekcji porządkowej:         Wiktor Walczak, klasa IIIA

 

Opiekunowie:

Jolanta Januszewicz

Beata Stygińska - Jurek

Katarzyna Waszczyk

Szukaj

09 maja 2019r.
Zebranie z rodzicami

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 21 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
 

bip logo