Zarząd Samorządu Uczniowskiego – rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący SU:                               Magdalena Więcławska, klasa IIIC

Zastępca przewodniczącego SU:              Martyna Krzesaj, klasa 7c

Przewodnicząca sekcji kulturalnej:            Karolina Miecznik, klasa IIIB

Przewodnicząca sekcji dekoracyjnej:         Dominka Makowska, klasa 8c

Przewodnicząca sekcji porządkowej:         Wiktor Walczak, klasa IIIA

 

Opiekunowie:

Jolanta Januszewicz

Beata Stygińska - Jurek

Katarzyna Waszczyk

Szukaj

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 7 czerwca 2019 r.
Bal Ósmoklasisty
 14 czerwca 2019 r.
Bal Gimnazjalny
 19 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo