Terminy zebrań z Rodzicami w roku szk. 2021/22

do 17 września

we wszystkich klasach - terminy i forma do uzgodnienia z rodzicami

 22 września – I-sze zebranie Rady Rodziców

 18 listopada

- godz. 1730- klasy 1-4

- godz. 1900- klasy 5-8

 27 stycznia

- godz. 1730- klasy 1-4

- godz. 1900- klasy 5-8

 7 kwietnia

- godz. 1700- klasy 1-3

21 kwietnia

- godz. 1800- klasy 4-8

 19 maja

- godz. 1700- klasy 1-3

- godz. 1800- klasy 4-8

W zależności od sytuacji epidemicznej terminy i forma zebrań mogą ulec zmianie.Szukaj

24-26 maja 2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
1 czerwca 2022r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka

16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych