Szkoła Podstawowa oferuje bardzo bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach realizując ciekawe zadania i projekty. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.


Oto lista zajęć dodatkowych, z których mogą skorzystać uczniowie:

Zajęcia dodatkowe dla kl. 1-3, rok szkolny 2019/2020

lp. rodzaj zajęć klasa prowadzący dzień tygodnia godz. sala
  1. 1.
kaligrafia

1a

1b

1c

1d

G. Prus

B. Szczepanik

K. Piotrowska

H. Smolarczyk

piątek

czwartek

wtorek

piątek

12.20-13.05

15.15-16.00

11.15-12.00

15.15-16.00

6

6

5

9

  1. 2.
koło matematyczne 2a M. Bartnik poniedziałek 15.15-16.00 2
  1. 3.
koło ortograficzne 2b
  1. Staniaszek
środa 12.20-13.05

2

  1. 4.
koło plastyczne 2c W. Wyrąbkiewicz-Stygińska czwartek 11.15-12.00 8
  1. 5.
„koło ciekawskich” 3a U. Samoraj Środa 15.15-16.00 10
  1. 6.
koło plastyczne 3b M. Kowalczyk poniedziałek 15.15-16.00 8
  1. 7.
koło matematyczne 3c H. Bardzińska środa 11.15-12.00 10
8. zajęcia wyrównawcze 1-3

wychowawcy klas:

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

3a

3b

3c

wtorek

piątek

wtorek

środa

wtorek

piątek

czwartek

wtorek

czwartek

piątek

12.20-13.05

9.25-10.10

12.20-13.05

10.20-11.05

11.15-12.00

11.15-12.00

12.20-13.05

11.15-12.00

10.20-11.05

12.30-13.05

2a

św.1

4

2a

2a

2a

2a

św.1

2a

2a

9. gimnastyka korekcyjna

2a

3a

2b

1c

1d

1b

2c

3c

3b

1a

D. Mainka

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

środa

środa

9.25-10.10

10.20-11.05

11.15-12.00

12.20-13.05

9.25-10.10

10.20-11.05

11.15-12.00

12.20-13.05

10.20-11.05

10.20-11.05

sala

gimnastyczna/

sala fitness

Zajęcia projektowe „Pociąg do wiedzy”, rok szkolny 2019/2020

 Klasy pierwsze

Nazwa projektu Klasa Nauczyciel Dzień Lekcja Sala

zajęcia informatyczne/

„kodowanie na dywanie”

1a, gr.1 Grażyna Prus wtorek 7 10
koło teatralne 1a, gr.1 Grażyna Prus piątek 7 świetlica1

zajęcia informatyczne/

„kodowanie na dywanie”

1b, gr.2 Bożena Szczepanik środa 5 świetlica1
koło teatralne 1b, gr.2 Bożena Szczepanik piątek 4 świetlica1

zajęcia informatyczne/

„kodowanie na dywanie”

1c, gr.3 Katarzyna Piotrowska wtorek 7 świetlica1
koło teatralne 1c, gr.3 Katarzyna Piotrowska czwartek 6 10

zajęcia informatyczne/

„kodowanie na dywanie”

1d, gr.4 Hanna Smolarczyk środa 3 świetlica 1
koło teatralne 1d, gr.4 Hanna Smolarczyk wtorek 9 5

Klasy drugie

Nazwa projektu klasa Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
zajęcia informatyczne 2a, gr.1 Magdalena Bartnik piątek 9 9
zajęcia z j. angielskiego 2a, gr.1 Renata Kiliańska poniedziałek 1 P1
zajęcia z j. angielskiego 2a, gr.2 Renata Kiliańska poniedziałek 2 P1

zajęcia informatyczne

2b, gr.2 Marek Borowski czwartek 6 9
zajęcia z j. angielskiego 2b, gr.3 Renata Kiliańska wtorek 6 świetlica1
zajęcia informatyczne 2c, gr.3 Marek Borowski środa 6 9
zajęcia z j. angielskiego 2c, gr.4 Renata Kiliańska poniedziałek 6 3

Klasy trzecie

Nazwa projektu klasa Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
zajęcia matematyczno-przyrodnicze 3a, gr.1 Urszula Samoraj piątek 9 10
zajęcia z j. angielskiego 3a, gr.1 Marta Stolarska poniedziałek 3 świetlica1
zajęcia matematyczno-przyrodnicze 3b, gr.2 Marianna Kowalczyk czwartek 3 10
zajęcia z j. angielskiego 3b, gr.2 Marta Stolarska poniedziałek 4 świetlica1
zajęcia matematyczno-przyrodnicze 3c, gr.3 Henryka Bardzińska piątek 5 23
zajęcia z j. angielskiego 3c, gr.3 Marta Stolarska czwartek 6 świetlica1

 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas starszych

Rodzaj zajęć nauczyciel Dla kogo? Dzień lekcja sala
Zespołowe gry sportowe T. Skalski

Dziewczęta

kl. 4-6

poniedziałek 8 hala
Zespołowe gry sportowe K. Tyczyńska

Dziewczęta

Kl. 6

wtorek 8 hala
Zespołowe gry sportowe K. Tyczyńska

Dziewczęta

Kl. 7-8

wtorek 9 hala
Zespołowe gry sportowe T. Skalski

Chłopcy

Kl. 7-8

środa 9 hala
Zespołowe gry sportowe M. Olszewski

Chłopcy

Kl. 7-8

czwartek 9 hala
Zespołowe gry sportowe K. Kałucki

chłopcy

kl. 4-6

czwartek 8 hala
Zespołowe gry sportowe P. Dettlaff

Dziewczęta

kl. 4-6

czwartek 8 hala
Piłka nożna M. Olszewski

chłopcy

kl. 4-5

środa 8 hala
Tenis Stołowy K. Kałucki

chłopcy

kl. 4-6

piątek 7 hala
Gimnastyka P. Dettlaff

Dziewczęta

kl. 4-6

środa 8 hala
Chór K. Zawadzka Klasy 4-7 czwartek 8-9 P8
Zespół instrumentalny K. Zawadzka Klasy 4-7 środa 9 P8
Koło plastyczne E. Kuczara Klasy 4-8 piątek 9 27

Koło meteorologiczno

geograficzne

J. Januszewicz Klasy -8 czwartek 9 36
Koło historyczne K. Waszczyk Klasy 6 wtorek 9 36
Koło Młodzi Ekolodzy A. Michalczyk Klasy 4-6 czwartek 8 21
Koło Młodych Badaczy, biologiczne A. Michalczyk Klasy 7-8 czwartek 9 21
Koło matematyczne A. Miecznik Klasy 7 czwartek 9 22

Zajęcia projektowe dla klas starszych

Klasy czwarte

Nazwa projektu Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
Koło matematyczne M. Iwańczyk piątek 6 7
Koło muzyczne K. Zawadzka piątek 6 P8
Koło przyrodnicze A. Michalczyk środa 7 21
recytatorsko – teatralny I. Sankowska środa 7 24

Klasy piąte

Nazwa projektu Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
Koło historyczne Ł. Wroniszewski wtorek 8 20
Koło ortograficzno – recytatorskie M. Ślęzak wtorek 8 23
Koło matematyczne K. Dalba wtorek 8 22
plastyczny E. Kuczara piątek 8 27

Klasy szóste

Nazwa projektu Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
Koło muzyczne K. Zawadzka środa 8 P8
plastyczny E. Kuczara środa 8 27
Koło matematyczne M. Chłopicka środa 8 29
Koło przyrodnicze A. Michalczyk piątek 7 21

Klasy siódme

Nazwa projektu Nauczyciel Dzień Lekcja Sala
Koło historyczne K. Waszczyk wtorek 8 20
Koło literacko – recytatorskie I. Sankowski czwartek 8 24
Koło języka angielskiego I. Osiecka czwartek 8 3

Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo