W bieżącym roku szkolnym grupa 12 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mrokowie rozpoczęła realizację projektu „Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji szkole wielokulturowej” w ramach programu Erasmus +, typ akcji - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt, który rozpoczął się 26.08.2017r. i będzie realizowany przez 20 kolejnych miesięcy, otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu nauczyciele w nim uczestniczący podnosić będą swe kompetencje językowe, ucząc się języka angielskiego zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto, nauczyciele nawiązali współpracę ze szkołami partnerskimi w Europie, które, podobnie jak my, mają wśród swoich uczniów obcokrajowców. W ramach tej współpracy gościć będziemy w naszej szkole nauczycieli z tych szkół, a także sami je odwiedzimy. Mamy nadzieję, że umożliwi nam to wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami w szkole wielokulturowej.

Nauczyciele języków obcych wezmą udział w kursach metodycznych dotyczących wielokulturowości i edukacji międzykulturowej za granicą. Dzięki temu podniosą swoje kompetencje trenerskie dotyczące wielokulturowości, a poznane metody i strategie zastosują w swojej pracy dydaktycznej, a następnie przekażą je innym nauczycielom.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu przede wszystkim polepszenie sytuacji uczniów obcokrajowców w naszej szkole. Mamy nadzieję, że zarówno nauka języka angielskiego, jak również współpraca ze szkołami partnerskimi w Europie, pozwolą nam lepiej organizować pracę w klasie wielokulturowej oraz planować dalsze działania służące integracji i rozwojowi całego środowiska szkolnego. Liczymy na to, że działania podejmowane w ramach realizacji projektu otworzą naszym uczniom możliwości korzystania z zasobów obcojęzycznych oraz usprawnią komunikację między wszystkimi uczniami w naszej wielokulturowej placówce. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyniesie korzyści nauczycielom wzbogacając ich warsztat, co przełoży się na większą efektywność pracy z uczniami i poprawę ich wyników edukacyjnych.

Szukaj

23 grudnia 2022 - 01 stycznia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023r.
Trzech Króli

13 - 26 luty 2023r.
Ferie zimowe
6 - 11 kwietnia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna
 

Mapa dojazdu