Tegoroczne ferie dla grupy dziewięciorga nauczycieli z mrokowskiej szkoły były bardzo pracowite. W ramach realizacji projektu „Na styku kultur – podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej” w ramach programu Erasmus +, typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, odbyli oni dwutygodniowe zagraniczne kursy językowe.

Nauczyciele zrealizowali tę mobilność w miastach znanych z wielokulturowości: Londynie i Edynburgu. Zajęcia w szkołach językowych oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami kursów, pochodzących z różnych kręgów kulturowych, przyczyniły się niewątpliwie do podniesienia umiejętności językowych uczestników. Są one niezwykle przydatne w codziennej pracy z uczniami obcojęzycznymi w naszej wielokulturowej szkole. Zdobycie wspomnianych umiejętności poświadczają stosowne certyfikaty.  Zajęcia w szkołach zagranicznych miały jeszcze jeden ważny aspekt, gdyż pozwoliły nauczycielom wczuć się w sytuację uczniów obcokrajowców, którzy nierzadko rozpoczynają naukę w naszej szkole z bardzo słabą znajomością języka polskiego. Dzięki temu nauczyciele mogli lepiej zrozumieć, jaki stres towarzyszy uczniom z innych kręgów kulturowych, którzy muszą zdobywać wiedzę oraz nawiązywać relacje z rówieśnikami bez dobrej znajomości języka danego kraju. Uczestnicy mobilności, biorąc aktywny udział w zajęciach, mogli na sobie testować najbardziej efektywne metody nauczania.

Mamy nadzieję, że wdrażanie dobrych praktyk, poznanych podczas kursów, przyniesie pozytywne korzyści zarówno dla uczniów obcokrajowców, jak również dla całej społeczności szkolnej.

Aneta Michalczyk, Anna Miecznik

Szukaj

13-28 stycznia 2024r.
Ferie zimowe
28 marzec - 2 kwietnia2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
03 maja 2024
Święto Konstytucji 3 Maja
14-16 maja 2024r.
Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024r.
Boże Ciało

Mapa dojazdu