27 sierpnia 2018 roku grupa nauczycieli realizujących projekt „Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej” w ramach programu POWER , typ akcji - mobilność kadry edukacji szkolnej odbyła szkolenie w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Jest to miejsce szczególne, gdyż założone w 1973 roku muzeum, jako jedyne w Polsce w takim stopniu upowszechnia wiedzę na temat dalekiego Wschodu, poprzez szeroko zakrojoną działalność w postaci wystaw dzieł sztuki azjatyckiej, prowadzenie, tudzież wspieranie projektów edukacyjnych i badawczych, organizowanie warsztatów oraz imprez. Pani dyrektor, dr Joanna Wasilewska, kustosz muzeum, poprowadziła bardzo ciekawe szkolenie mające na celu przybliżenie zmian kulturowych oraz gospodarczych, które zaszły w Chinach na przestrzeni ostatnich stu lat. Zwróciła uwagę na te aspekty współczesnej kultury krajów azjatyckich, które mogą być kluczowe w adaptacji naszych uczniów chińskiej i wietnamskiej narodowości w polskiej szkole. Dowiedzieliśmy się między innymi o współczesnym powrocie Chin do kultywowania tradycji, którą starano się zamazać podczas rewolucji kulturowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. O znaczeniu symboliki kolorów, astrologii i wróżbiarstwa oraz elemencie obyczajowości jakim jest materializm w myśleniu, przejawiający się na przykład paleniem kadzideł w przestrzeni publicznej, koegzystencji religii panujących w Chinach oraz obrzędowości z nimi związanej, powszechnym szacunku dla osób starszych oraz zwyczaju masowych ćwiczeń fizycznych na powietrzu. Tradycja jest więc bardzo ważna w życiu mieszkańców krajów azjatyckich. Przedstawiono nam także genezę rozwoju gospodarczego i ekspansji Chin na światowe rynki na tle zachodzących procesów społecznych i geopolitycznych oraz wpływów innych kultur. Jak można mniemać olbrzymi rozwój gospodarczy tego kraju i jego ogromne znaczenie na arenie międzynarodowej jest efektem zarówno uwarunkowań kulturowych jak również postępującej globalizacji. Dlatego właśnie wychodząc naprzeciw zachodzącym również w polskiej szkole zmianom społecznym i kulturowym, nauczyciele zachowując i pielęgnując kulturę i historię Polski chcą również poznawać kulturę naszych uczniów obcokrajowców, aby ułatwić im adaptację w naszym społeczeństwie.

Anna Miecznik, Aneta Michalczyk


Szukaj

bip logo