22 listopada 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z dyrektorami szkół z gminy Lesznowola. Obecny był również pan Jacek Bulak – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Głównym celem spotkania było przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia związanego z tworzeniem i funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych w naszej placówce.

Goście zostali zapoznani ze stosownymi przepisami prawa regulującymi tworzenie i funkcjonowanie takich oddziałów (art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw). Oddział przygotowawczy w naszej szkole (podobnie jak w roku ubiegłym) obejmuje dzieci z poziomu klas 4 – 6. Panie Dominika Bucko i Anna Mikulska we współpracy z naszymi nauczycielami opracowały program nauczania, który składa się z dwóch części. Przez 3 pierwsze miesiące uczniowie uczą się intensywnie języka polskiego jako obcego w wymiarze 20 godzin tygodniowo i języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W ramach integracji z polskimi rówieśnikami biorą również udział w zajęciach plastyki i wychowania fizycznego. Zakładamy, że I moduł pozwoli na osiągnięcie poziomu elementarnej znajomości języka polskiego i umożliwi wprowadzenie nauczania przedmiotowego. W tym drugim okresie przewidziana jest również kontynuacja nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Podczas zebrania rozmawiano również na temat trudności formalnych związanych z ocenianiem uczniów w oddziale przygotowawczym, ich klasyfikowaniem i promowaniem.

Spotkanie było również dobrą okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami z marcowego jobshadowingu w szkołach włoskich (w Rzymie) pracujących według metody Montessori.

Małgorzata Perzyna

Mariola Borucińska


Szukaj

bip logo