W dniach od 5 do 9 marca 2018 r. grupa czterech nauczycieli z naszej szkoły (Maria Borucińska, Renata Kiliańska, Małgorzata Perzyna i Marta Stolarska) miała możliwość obserwowania pracy nauczycieli i uczniów w szkole Istituto Comprensivo Maria Montessori w Rzymie.

Wyjazd ten był związany z realizacją projektu „Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej” w ramach programu Erasmus +, typ akcji - mobilność kadry edukacji szkolnej.

W szkole, którą odwiedziliśmy, mogliśmy obserwować pracę z uczniami, w tym zarówno z obcokrajowcami jak i z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzoną metodami opisywanymi przez włoską lekarkę, twórczynię systemu wychowania - Marię Montessori. Metoda Montessori zwraca szczególną uwagę na swobodny rozwój dziecka. Głównym zadaniem nauczyciela jest wspieranie twórczej spontaniczności dzieci, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach: społecznej, duchowej, fizycznej i kulturowej. Uczniowie są bardziej samodzielni, kształtowane są u nich: potrzeba pracy w ciszy, cierpliwości, wzajemnego szacunku, współpracy przy jednoczesnym uwzględnieniu własnego rozwoju. Uczniowie nie są zmuszani do żadnych działań, dzięki czemu zdobywają umiejętność dokonywania wyboru. Dzieci same decydują o tym, gdzie i jaką pracę chcą wykonać. Uczniowie realizują zadania, jeżeli mają poczucie, że są do nich przygotowani w oparciu o własne możliwości i indywidualne tempo rozwoju.

Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję poznać system włoskiej edukacji, a w szczególności działanie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, działających właśnie tą metodą. Codziennie spędzaliśmy czas w innych częściach szkoły, obserwując jak wyglądają poszczególne etapy zajęć. Na wszystkie nasze pytania nauczyciele chętnie udzielali odpowiedzi przybliżając nam środowisko, w którym pracują. Mogliśmy oglądać wszystkie pomoce dydaktyczne potrzebne do doskonalenia rozwoju poznawczego, niezbędne w pracy metodą Montessori. Dzieci chętnie prezentowały, jak pracują i czego już się nauczyły. Nauczyciele i uczniowie bardzo cenią sobie pracę metodą projektu. Wiele prac mogliśmy zobaczyć i zainspirować się.

Ponadto skupiliśmy się na poznaniu metod, które można wykorzystać do pracy w szkole wielokulturowej. Interesowało nas, jak włoscy nauczyciele radzą sobie z problemami wychowawczymi, jak wspierają swoich uczniów, a szczególnie jakie elementy metody Montessori możemy wykorzystać w pracy z naszymi uczniami.

Poznając kulturę regionu, zwiedziliśmy najważniejsze zabytki Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, Fontannę Di Trevi, Watykan i Bazylikę św. Piotra. Dzięki włoskim opiekunom, którzy zajęli się całą organizacją naszego pobytu, mogliśmy uczestniczyć w audiencji z Papieżem Franciszkiem.

Z włoskiego job –shadowing przywieźliśmy wiele pomysłów na modyfikację naszego warsztatu pracy, a montessoriański sposób podejścia do edukacji, mimo iż tak odmienny od naszego, naprawdę nas zafascynował, a jego elementy mogą sprawdzić się również w naszej szkole. Naszym doświadczeniem podzielimy się z innymi nauczycielami i na pewno wprowadzimy je w codzienne realia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zareagują na nie równie entuzjastycznie.

Marta Stolarska


Szukaj

bip logo