Czerwiec kronika 2022

Maj kronika 2022

Kwiecień kronika 2022

Marzec kronika 2022

Luty kronika 2022

Styczeń kronika 2022

Grudzień kronika 2021

Listopad kronika 2021

Październik kronika 2021

Wrzesień kronika 2021

 

GODZINY PRACY ŒŚWIETLICY SZKOLNEJ
7.10 - 17.40


Nauczyciele pracujący w śœwietlicy szkolnej:

mgr Wioletta Kisielewska
mgr Martyna Rokita
mgr Agata Tkaczyk
mgr Jolanta Kosior-Barszcz
mgr Anna Gąsiorowska
mgr Urszula Samoraj

Terminy i zasady zapisów do œświetlicy: Rodzic lub opiekun powinien zapisać dziecko do œświetlicy w pierwszych dwóch tygodniach wrzeœśnia składając u wychowawców œświetlicy dokładnie wypełniony wniosek. Wnioski dostępne są u nauczycieli œświetlicy od 1 wrzeœśnia oraz w zakładce dokumenty.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

 

Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości