Szkoła Podstawowa w Mrokowie

realizuje projekt

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

1. Tytuł: „Granice mojego języka są granicami mojego świata” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

2. Numer Projektu: POWERSE - 2018 -1- PL01 -048511

3. Nazwa instytucji wdrażającej projekt: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

4. Nazwa instytucji dotującej projekt: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 Adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel.: 22 46 31 671

5. Okres realizacji projektu: 28.09.2018r.- 27.12. 2019r.

6. Uczestnicy:

- kurs językowy w kraju - 11 nauczycieli,

- kurs językowy za granicą- 6 nauczycieli,

- kurs dramy - 3 nauczycieli,

- kurs TIK - 3 nauczycieli.

7. Główne cele i zadania realizowane w projekcie:

Cele projektu:

- celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mrokowie,

- celami szczegółowymi projektu są:

  • poznanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • doskonalenie zawodowe w zakresie narzędzi i metod pracy,
  • poznanie metod, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie uczniów cudzoziemskich w szkole,
  • promowanie uczenia się języków obcych i nabywania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym.

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane następujące działania:

- udział w kursach językowych w kraju i za granicą (Cypr), podnoszących kompetencje językowe i tworzących szansę na aktywną współpracę w grupie oraz rozwój osobisty,

- kursy specjalistyczne we Włoszech i Chorwacji, umożliwiające poszerzenie wiedzy obejmującej między innymi informację, komputery i komunikację. Będą pomocne we wszechstronnym posługiwaniu się (TIK), przełamią bariery międzyludzkie i rozwiną kreatywność uczestników.

Uczestnictwo we wszystkich mobilnościach uwrażliwi na różnorodność społeczną, językową i kulturową oraz będzie okazją do pokonania tych barier. Mobilność uczestników będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia perspektyw edukacyjnych.


Szukaj

bip logo