Miło nam poinformować, że projekt „Żadnych granic między nami” złożony w II rundzie naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniówprzez panie Renatę Kiliańską, Katarzynę Waszczyk oraz Martę Stolarską, został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w kwocie 193 361,00 PLN.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 i będzie realizowany w naszej szkole w okresie od 20.06.2020r. do 19.06.2021r.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie uzyskają możliwość rozwoju kompetencji kluczowych takich jak:

- porozumiewanie się w językach obcych,

- umiejętność uczenia się,

- świadomość i ekspresja kulturowa,

- kompetencja społeczna i obywatelska

- kompetencje informatyczne.

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do projektu po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie rekrutacji. Nabór uczniów odbędzie się we wrześniu 2020r. W ramach projektu będą realizowane zajęcia języka angielskiego i informatyki. 15 osobowa grupa uczniów klas 8-ych i 20-osobowa grupa uczniów klas 7-ych wezmą udział w zagranicznej, tygodniowej mobilności.


Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo