wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Wójcik

mgr Monika Atlińska

mgr Alicja Rzepka

mgr Agata Sitek

mgr Wiktoria Tarnopolska-Mullier

edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Smolarczyk

mgr Urszula Samoraj

mgr Katarzyna Kozłowska

mgr Grażyna Prus

mgr Bożena Szczepanik

mgr Alicja Staniaszek

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

mgr Jolanta Gołos

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Wioleta Górska

mgr Mirosława Sówka

mgr Beata Bergel-Lewandowska

mgr Magdalena Bogusz

mgr Natalia Maciejak

język polski

mgr Aneta Pardej

mgr Marta Ślęzak

mgr Danuta Dybcio

mgr Danuta Rogalska

mgr Izabela Sankowska-Pawlak

mgr Beata Woźniak

język niemiecki

mgr Dorota Mieszkowska

mgr Katarzyna Guziejko

biblioteka

mgr Agnieszka Kostyra

mgr Magdalena Boruc

język angielski

mgr Renata Kiliańska

mgr Łukasz Kwiatek

mgr Inga Osiecka-Mróz

mgr Izabela Zelek-Łabuda

mgr Monika Świercz

mgr Joanna Stachurska - Nycz

mgr Marta Stolarska

matematyka

mgr Milena Grochalak

mgr Anna Miecznik

mgr Marlena Chłopicka

mgr Karolina Dalba

mgr Beata Stygińska-Jurek

fizyka, chemia

mgr inż. Andrzej Lewandowski

geografia

mgr Jolanta Januszewicz

WOS

mgr Łukasz Wroniszewsk

imgr Jolanta Januszewicz

historia

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Łukasz Wroniszewski

biologia

mgr Aneta Michalczyk

przyroda

mgr Aneta Michalczyk

mgr Jolanta Januszewicz

muzyka

mgr Katarzyna Zawadzka

plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Kuczara

 religia

mgr Agnieszka Komorek

wychowanie fizyczne

mgr Patrycja Dettlaff

mgr Krystian Kałucki

mgr Marcin Olszewski

mgr Tomasz Skalski

mgr Karolina Tyczyńska

pedagodzy

mgr Małgorzata Rybarczyk

mgr Ewelina Jaworska

mgr Edyta Dawidowska

pedagog specjalny

mgr Patrycja Piekarniak

informatyka

mgr Marek Borowski

mgr Adam Juchnikowski

mgr Barbara Piechal

technika

mgr Marek Borowski

mgr Karolina Dalba

 wychowawcy świetlicy

mgr Wioletta Kisielewska

mgr Edyta Domańska

mgr Martyna Rokita

mgr Anna Gąsiorowska

mgr Hanna Plewka

mgr Agata Tkaczyk

mgr Anna Wroniszewska

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Aneta Michalczyk

mgr Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Książek

nauczyciele wspomagający

mgr Marzena Borecka

mgr Ewelina Kuchta

mgr Małgorzata Kotowska

mgr Grzegorz Miciałkiewicz

mgr Dorota Mieszkowska

mgr Karolina Oktaba

mgr Aleksandra Rychłowska

mgr Gabriela Sikorska

mgr Karina Wosztyl

mgr Karolina Kmiecik

 psycholodzy

mgr Edyta Gajda

mgr Adam Zorzański

pedagodzy terapeuci

mgr Aleksandra Nowińska

mgr Daniel Pełka

mgr Monika Walasik

logopedzi

mgr Beata Wdowczyk

mgr Joanna Bałazy

mgr Zofia Kotlarz

glottodydaktyk

mgr Agata Katana

mgr Aneta Pardej

mgr Katarzyna Waszczyk

mgr Beata Woźniak

Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych