Projekt, finansowany przez Biuro Edukacji Miasta stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do klas/grup, w których uczą się razem dzieci polskie i cudzoziemskie. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji międzykulturowej i wzmacnianie postawy otwartości i szacunku wobec przedstawicieli innych kultur żyjących w naszym otoczeniu.

Projekt tworzą trzy komponenty:

Pakiet edukacyjny „Cały świat w naszej klasie”  – wszystkie części pakietu poświęcone są 5 kulturom: wietnamskiej, irakijskiej, czeczeńskiej, białoruskiej oraz somalijskiej. Pakiet składa się ze Skarbnicy wiedzy, czyli dużej dawki informacji na temat ww. kultur. W każdej części przez tajniki danej kultury przeprowadza czytelnika dziecko z danego kraju, które patrząc dziecięcym okiem na swój kraj i kulturę pięknie o niej opowiada zwracając przy tym uwagę na podobieństwa i różnice między swoją kulturą a kulturą Polską.

Bajki międzykulturowe. Bohaterami są dzieci, które w Skarbnicy opowiadały o swoich kulturach. Bajki napisane są zgodnie z kanonem bajki terapeutycznej, dzięki czemu posiadają dużą wartość wychowawczą. Opracowane zaś w ramach Pakietu Scenariusze zajęć międzykulturowych pomagają nauczycielom wspierać dzieci w dochodzeniu do postawy tolerancji i budzą tę wrażliwość  na inność w nich samych. Opracowano 6 Scenariuszy: pięć dotyczących 5 kultur, którym poświęcony jest projekt oraz jeden międzykulturowy. Do Pakietu dołączony jest także zestaw kart memo, z buźkami dzieci, które towarzyszą podczas lektury wszystkich części Pakietu, a także kolorowanki i  puzzle.

Warsztaty międzykulturowe dla dzieci: prowadzone są przez doświadczone psycholożki międzykulturowe, które są jednocześnie autorkami Skarbnicy wiedzy i Scenariuszy dla nauczycieli.  Udział w zajęciach pozwala dzieciom poznać małych uchodźców, przełamać swoje stereotypy na temat odmienności kulturowej, wzbogacić wiedzę i ciekawie spędzić czas kształtując swoją postawę otwartości na innych.

W dniach 5, 10 i 12 listopada 2015 r. w grupach przedszkolnych i w klasach pierwszych odbyły się warsztaty międzykulturowe, które poprowadziły trenerki z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, która od 2007 r. pomaga cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą przede wszystkim budować porozumienie pomiędzy ludźmi różnych kultur.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat różnorodności kulturowej, poznania krajów i obyczajów cudzoziemców, a także powodów, dla których dzieci i ich rodzice z różnych krajów przyjeżdżają do Polski. Podczas warsztatów o ważnych sprawach “opowiadały” dzieciom pacynki-uchodźcy  z Białorusi, Czeczenii, Somalii, Iraku i Wietnamu. Były to „lekcje” tolerancji wobec innych kultur, niezwykle cenne i miłe wydarzenia w naszej szkolnej, wielokulturowej społeczności.


Szukaj

bip logo