Terminy zebrań z Rodzicami w roku szk. 2021/22

do 17 września

we wszystkich klasach - terminy i forma do uzgodnienia z rodzicami

 22 września – I-sze zebranie Rady Rodziców

 18 listopada

- godz. 1730- klasy 1-4

- godz. 1900- klasy 5-8

 27 stycznia

- godz. 1730- klasy 1-4

- godz. 1900- klasy 5-8

 7 kwietnia

- godz. 1700- klasy 1-3

21 kwietnia

- godz. 1800- klasy 4-8

 19 maja

- godz. 1700- klasy 1-3

- godz. 1800- klasy 4-8

W zależności od sytuacji epidemicznej terminy i forma zebrań mogą ulec zmianie.


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
3 Próbne egzaminy ósmoklasisty

listopad,

marzec

4 Wieczornica Bożonarodzeniowa 21 grudnia 2021 r.
5 Ziomowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
6 Ferie zimowe
31 stycznia - 13 luty 2022 r.
7 Początek II semestru
14 luty 2022 r.
8 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
9

Egzamin ósmoklasisty

 •    j. polski
 •    matematyka
 •    język nowożytny

 

24 maja – wtorek
25 maja – środa

26 maja – czwartek

10 Tydzień wyjazdowy maj 2022 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

12 listopada 2021– piątek
7 stycznia 2022 – piątek

2 maja 2022 – poniedziałek

24 maja 2022 - wtorek

25 maja 2022 - środa

26 maja 2022 - czwartek

17 czerwca 2022 - piątek

12 Zakończenie zajęć szkolnych: 24 czerwca 2022 r.

1.   lekcja  7.30 – 8.15dzwonek

2.   lekcja  8.209.05

3.   lekcja  9.20 – 10.05

4.   lekcja 10.15 – 11.00

5.   lekcja 11.15 – 12.00

6.   lekcja 12.15 – 13.00

7.   lekcja 13.15 – 14.00

8.   lekcja 14.15 15.00

9.   lekcja 15.05 15.50

10. lekcja 16.00 16.45

UROCZYSTOŚCI / IMPREZY SZKOLNE, PREZENTACJE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Oddziały przedszkolne i klas 1 – 3

Lp. RODZAJ UROCZYSTOŚCI Termin ODPOWIEDZIALNI uwagi
 • 1.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 1 IX Dyrektor szkoły, wychowawcy
 1. 2.
Dzień Kropki IX A. Stróżna 
B . Szczepanik 
J. Gołos, G. Prus
Klasy 1-3
 1. 3.
Dzień Głośnego Czytania  IX A. Kostyra
M. Boruc
M. Bogusz
Klasy 1-3
 1. 4.
Biblioteka w życiu młodego człowieka  cały rok szkolny

U. Samoraj 
J. Stachurska-Nycz 
W. Górska

wychowawcy świetlicy głównej

Klasy 1- 3
 1. 5.
Poranne spotkania z bajką Raz w tygodniu przez cały rok M. Boruc 
A. Kostyra
Oddziały przedszkolne
 1. 6.
Dzień Uśmiechu X A. Stróżna 
B. Szczepanik 
J. Gołos , G. Prus
Klasy 1-3
 1. 7.
Ślubowanie klas pierwszych X H. Smolarczyk 
W. Wyrąbkiewicz-Stygińska 
M. Kaczmarek, A. Staniaszek
Klasy 1
 1. 8.
Dzień Pluszowego misia – akcja biblioteczna XI p. Kostyra, p. Wdowczyk
p. Boruc
Oddziały przedszkolne
 1. 9.
Narodowe Święto Niepodległości- akademia XI A. Stróżna, B. Szczepanik 
J. Gołos, G. Prus
Klasy 3
 1. 10.
Andrzejki – zabawy i wróżby XI wychowawcy gr. O
Wychowawcy klas 1-3
Wychowawcy świetlicy
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 11.
Mała książka wielki człowiek zgodnie z harmonogramem organizatora M. Boruc 
A. Kostyra
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 12.
Mikołajki XII wychowawcy gr. O  
Wychowawcy klas 1-3
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 13.
Kiermasz (wystawa) ozdób świątecznych  XII  Wychowawcy świetlicy Klasy 1-3 
 1. 14.
Wspólne kolędowanie XII  Wychowawcy świetlicy  Klasy 1-3
 1. 15.
Dzień Babci i Dziadka I Wychowawcy grup „0” Oddziały przedszkolne
 1. 16.
Dzień Języka Ojczystego  II B. Wdowczyk, H. Machaj 
B. Bergel–Lewandowska
M. Sówka
Klasy 1-3
 1. 17.
Dzień Bezpiecznego Internetu II A. Kostyra, M. Boruc Klasy 3
 1. 18.
Dzień Kota II M. Boruc , A. Kostyra oddziały przedszkolne
 1. 19.
Dzień Seniora III U. Samoraj 
J. Stachurska-Nycz 
wychowawcy świetlicy głównej
Klasy 2- 3
 1. 20.
Dzień teatru III G. Prus  Klasy 1-3
 1. 21.
Dzień Ziemi IV A. Staniaszek 
W. Wyrąbkiewicz-Stygińska 
H. Smolarczyk 
M. Kaczmarek
Klasy 1-3
 1. 22.
Akcja Żonkile IV A. Kostyra 
M. Boruc 
wychowawcy klas 1-3
Klasy 1-3
 1. 23.
Dzień książki dla dzieci – akcja czytelnicza IV A. KostyraM. Boruc
B. WdowczykH.  Machaj
 1. 24.
Dzień Rodziny V Wychowawcy gr. 0
Wychowawcy klas 1-3
Oddziały przedszkolne Klasy 1-3
 1. 25.
Dzień Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Witaj majowa jutrzenko” Wychowawcy świetlicy Klasy 1-3 
 1. 26.
Dzień Pszczół V W. Wyrąbkiewicz-Stygińska 
A.  StaniaszekH. Smolarczyk
 1. 27.
Uroczyste obchody Święta Konstytucja 3 Maja V W. Górska, M. Sówka,
B. 
Bergel-Lewandowska 
M. Bogusz 
J. Stachurska-Nycz
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 28.
Dzień Patrona V/VI H.   Smolarczyk
W. 
Wyrąbkiewicz-Stygińska 
M. Kaczmarek A. Staniaszek
J. Stachurska-Nycz
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 29.
Jak nie czytam, jak czytam – edycja ogólnopolskiej akcji zgodnie z harmonogramem organizatora A. KostyraM. Boruc
B. Wdowczyk
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 30.
Mam talent VI  U. Samoraj W. Górska
M. Rokita
J. Stachurska-Nycz
Oddziały przedszkolne
Klasy 1-3
 1. 31.
Festiwal Gier i Zabaw Zapomnianych VI  Wychowawcy świetlicy  Klasy 1-3
 1. 32.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. „0” 24 VI  Wychowawcy gr 0 Oddziały przedszkolne
 1. 33.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 VI Dyrektor
wychowawcy klas 1-3
Klasy 1-3


Klasy 4 – 8

Lp. RODZAJ UROCZYSTOŚCI Termin ODPOWIEDZIALNI uwagi
 1. 1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX Dyrektor szkoły,
wychowawcy


 1. 2.
Prezentacja nt. beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, IX M. Kamińska
 1. 3.
Dzień Edukacji Narodowej – przygotowany i realizowany przez uczniów (gazetki tematyczne w salach lekcyjnych oraz krótkie zajęcia lekcyjne) 14 X Wychowawcy
i SU
 1. 4.
11 listopada – szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości przygotowane przez klasy ósme w formie projektu edukacyjnego. 10 XI

M. Ślęzak
B. Woźniak
A. Pardej

i wychowawcy klas 8

oprawa plastyczna
E. Kuczara,

oprawa muzyczna
K. Zawadzka

Montaż materiału - informatycy

 1. 5.
Wieczornica Bożonarodzeniowa XII T. Podlecka
M. Kamińska
A. Komorek
A. Zorzański

oprawa plastyczna
E. Kuczara,

oprawa muzyczna
K. Zawadzka

 1. 6.
XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy I

K. Waszczyk

współudział chętnych nauczycieli, SU, rodzice

oprawa plastyczna
E. Kuczara,
z członkami koła plastycznego.

Oprawa muzyczna
K. Zawadzka

 1. 7.
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II (prezentacja - film) IV  M. Kamińska 
 1. 8.
Konstytucja 3 maja – akademia lub projekt 30 IV Ł Wroniszewski
D. Rogalska
i wychowawcy klas 7

Oprawa plastyczna
E. Kuczara,

oprawa muzyczna
K. Zawadzka

Montaż materiału - informatycy

 1. 9.
Dzień patrona szkoły – projekt edukacyjny przygotowany przez klasy   czwarte, piąte i szóste 21 V I. Sankowska-Pawlak. D. Dybcio
i wychowawcy klas 6

Oprawa plastyczna
E. Kuczara,

oprawa muzyczna k. Zawadzka

Montaż materiału - informatycy

 1. 10.
Dzień Dziecka 1 VI Rada Rodziców
 1. 11.
Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza VI A. Kostyra
M. Boruc
 1. 12.
Bal na zakończenie klas 8. VI Rodzice
wychowawcy klas 8
 1. 13.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 VI wychowawcy klas 8 (wspólny program)

oprawa plastyczna
E. Kuczara,

oprawa muzyczna K. Zawadzka

Podkategorie

Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości