W roku szkolnym 2023/2024 świetlica klas 2-3 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Jednym z podstawowych założeń projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi, odkrywanie dziecięcych talentów oraz rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
W ramach projektu uczniowie uczęszczający do świetlicy klas 2-3 będą realizować wiele ciekawych i nieszablonowych zdań. Pierwszym z nich była organizacja na terenie naszej szkoły artystycznego happaningu pod hasłem „Działamy”.

We wtorek 12.09.2023 r. przed wejściem do budynku szkoły uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy ustawili sztalugi z arkuszami białego i szarego papieru, farby, pędzle i pastele! A wszystko po to, by wzbudzić w naszej szkolnej społeczności ducha artysty! Wspólnymi siłami stworzyli cztery arcydzieła! J Przez cały tydzień te wyjątkowe prace będą zdobić hol szkoły. J Zapraszamy do oglądania!

Wychowawcy świetlicy:

Edyta Domańska, Agata Tkaczyk, Martyna Rokita


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych