W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych brali udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?” realizowanym w świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani Anny Wroniszewskiej. Zamieniliśmy salę lekcyjną w małe laboratorium. Uczniowie odkrywali właściwości różnych surowców i materiałów. W czasie zajęć dzieci eksperymentowały i samodzielnie wyciągały wnioski z obserwacji tego, co je otacza.

Wykorzystując łatwo dostępne materiały, zbadały właściwości metalu, drewna, plastiku, szkła i mydła. Wykonały również doświadczenie ilustrujące etapy oczyszczania wody w oczyszczalni ścieków i oceniły wytrzymałość podstawowych materiałów budowlanych. Uczniowie sprawdzali, które materiały przemakają, a które nie. Nauczyli się też rozpoznawać stany skupienia. Lekcje projektowe, choć opierały się przede wszystkim na eksperymentach, były także doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolny koordynator projektu:

Anna Wroniszewska


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych