Drodzy Rodzice, nie ulega wątpliwości, że nasza rola w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka jest ogromna. To właśnie my jesteśmy osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie silnie i nasze zachowania, a więc i stosunek do książek, są naśladowane w sposób naturalny. Nieraz jednak zadajemy sobie pytanie, jak i co czytać, żeby zaciekawić, a potem, co zrobić, żeby dziecko samo sięgało na półkę z książkami.

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że czytanie, zwłaszcza na początku, sprawia dzieciom kłopoty - doskonalenie techniki czytania pochłania tak wiele energii , że przyjemność płynąca z treści jest bardzo mała. Aby uniknąć rozczarowania, już na początku dziecięcej przygody z czytaniem warto pamiętać o kilku zasadach:

1. Ustal najlepszą dla wszystkich porę na czytanie – na początek 10-15 minut dziennie.

2. Uszanuj wybór dziecka – książka nie zawsze musi uczyć, może też bawić.

3. Panuj nad sentymentalizmem – to, co podobało się tobie, nie musi się podobać twojemu dziecku.

4. Podsuń dziecku niewielkie fragmenty tekstu, pisane dużym drukiem.

5. Podpowiedz dziecku, że może używać palca jako wskaźnika – uporządkuje ruch oczu i zaktywizuje pracę mózgu.

6. Po lekturze bądź dociekliwy (pytaj: kto?, gdzie?, dlaczego?), ale nie natarczywy.

7. Zaproponuj proste zabawy z tekstem.

np. Kto szybciej znajdzie w przeczytanym fragmencie słowa z jakąś literą lub sylabą, ten wygrywa. W ten sposób dziecko utrwali w pamięci obrazy tych słów.

8. Uszanuj chęć czytania po cichu.

Kłopoty z głośnym czytaniem czasem wynikają np. z zaniżonej samooceny, a nie z problemów ze składaniem liter w słowo.

9. Zauważaj i doceniaj każdy postęp w czytaniu.

10. Udowodnij dziecku, że lubisz czytać.

 ( www.czytamsobie.pl)

Mając na uwadze powyższe sugestie, nie zapominajmy, że warto także przyzwyczajać dzieci do częstych wizyt w bibliotekach i księgarniach. W tych placówkach z pewnością uda znaleźć się pozycje, które będą odpowiadały zainteresowaniom i emocjonalnym potrzebom najmłodszych czytelników, a także takie, które będą mogli samodzielnie przeczytać.

Serią do samodzielnego czytania, którą oferujemy i polecamy w naszej szkolnej bibliotece, jest cykl książek „Czytam sobie”.Dorosły nie powinien się dać namówić na głośne czytanie tych książek. Dziecko ma samodzielnie odnieść sukces czytelniczy. Na pierwszym poziomie sukces ten jest zresztą bardzo łatwo osiągalny – jedno proste zdanie do przeczytania na stronie. Oczywiście jest to niewiele tekstu, ale chodzi o poczucie triumfu, o jakże ważną możliwość wypowiedzenia zdania: „Sam(a) przeczytałem(am) książkę”! Pozwólmy dzieciom na to małe zwycięstwo.

Kolejną serią, ułatwiającą samodzielne czytanie, która jest do wypożyczenia w naszej bibliotece, są „Pierwsze czytanki” ( „Zwierzęta Oli”)

Książki te są przeznaczone dla dzieci, które znają już wszystkie litery i czytają w miarę płynnie. Każda historia z tej serii zawiera nieco trudniejszy dłuższy tekst narratorski oraz prostszy − umieszczony w chmurkach. Dziecko może przeczytać całość samodzielnie lub z podziałem na dwa głosy: tekst trudniejszy czyta ktoś dorosły, wypowiedzi w chmurkach – dziecko. Taka lektura może być wówczas wspaniałą zabawą dla dwojga. Kolorowe ilustracje i ciekawa opowieść na pewno zainteresują najmłodszych oraz pomogą w opanowaniu trudnej sztuki czytania. W skład tej serii wchodzą: „Uciekaj, tygrysku!”, „Wracaj, króliczku!”, „Nie płacz już, mały Rudzielcu!”, „Nie bój się, misiu koalo!”, „Odwagi, mały marynarzu!”

Dla dzieci, rozpoczynających przygodę z czytaniem, polecana jest także rubryka w czasopiśmie „Świerszczyk”- „Litery znam, więc czytam”.


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości