Mając na uwadze, iż jednym z priorytetów na rok szkolny 2015/2016 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w naszej szkole podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają na celu promocję książki.

Samorząd uczniowski szkoły podstawowej we współpracy z biblioteką zorganizował konkurs na gazetkę klasową, promującą czytelnictwo, pod hasłem „Przeczytałem…polecam”!

Od 18 kwietnia do 13 maja uczniowie klas 4-6 przygotowali prezentacje swoich ulubionych książek. Komisja w składzie: p. Marianna Kowalczyk, p. A. Kostyra, p. Joanna Konofalska oceniła pomysłowość, estetykę wykonania i walory promocyjne przedstawionych pozycji książkowych.

Pierwsze miejsce zostało przyznane klasie 5a, drugie miejsce zajęła klasa 5b, a trzecie 4b.

Wszystkim uczniom i ich wychowawcom dziękujemy za włączenie się w działania konkursowe i mamy nadzieję, że przyczynią się one do wzrostu zainteresowania książką. Jednym bowiem z bardziej skutecznych dróg dotarcia do młodzieży są opinie rówieśników.


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości