W bieżącym roku szkolnym nauczyciele przyrodnicy, pani Jolanta Januszewicz i pani Aneta Michalczyk, zaprosili uczniów do realizacji projektu „GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej”. Projekt ten, którego liderem było Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska), realizowany był od stycznia do czerwca 2017 roku przez 30 szkół z województw mazowieckiego i lubelskiego, w tym przez 2 grupy projektowe z naszej szkoły. Jeden zespół, składający się z 9 uczennic klas I gimnazjum, analizował pakiet wodny, drugi zespół, który tworzyło 7 uczniów z klasy II B, badał obszar krajobrazowo-kulturowy.

W ramach projektu uczniowie podjęli szereg działań, o których opowiedzieli swoim młodszym kolegom w czasie prezentacji finałowej. Podczas prac nie tylko analizowali materiały źródłowe. ale również odbyli wizje terenowe oraz przeprowadzali wywiady z mieszkańcami. Mieli również okazję pracować na portalu mapowym. Pracy było dużo, a utrudnieniem krótki czas realizacji. Uczniowie jednak sprostali zadaniu, a efekty ich pracy doceniła komisja konkursowa, przyznając odpowiednio miejsce 3. zespołowi 1. oraz 5. miejsce zespołowi 2. Gratulujemy sukcesu i bardzo cieszymy się z tego, że obydwa zespoły uplasowały się w czołówce rankingu 30 szkół, uczestniczących w zmaganiach konkursowych.

W szkole miesiąc czerwiec to czas wielu podsumowań, nie tylko pracy na poszczególnych przedmiotach i aktywności społecznej naszych uczniów, ale również ich aktywności dodatkowej, którą podejmują na wielu kołach zainteresowań, realizując projekty edukacyjne. Od 11 lat uczniowie klas 1- 3 gimnazjum realizują projekt meteorologiczny „Warunki pogodowe w Mrokowie w półroczu chłodnym”. W swojej pracy wykorzystują szkolną stację meteorologiczną, dzięki której pozyskują informacje o stanie 8 składników pogodowych: temperaturze powietrza, ciśnieniu atmosferycznym, kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, opadach atmosferycznych i zjawiska atmosferycznych. Analiz pogodowych i klimatycznych dokonują przy użyciu programu Excel, a prezentacje wyników przedstawiają w programie PowerPoint lub MovieMaker. Projekt ten wpisuje się w program nauczania geografii i sprawia uczniom od wielu lat wiele satysfakcji. W tym roku uczniowie uwiecznili efekty swojej pracy, nagrywając film pt. „Gang Meteo”, który pokazali swoim kolegom podczas dnia przyrodniczego.

Opiekunowie projektów: Jolanta Januszewicz, Aneta Michalczyk


Szukaj

31 maja 2018r.
Boże Ciało
01 czerwca 2018r.
Międzynarodowy Dzień dziecka
22 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.
Ferie letnie
 

bip logo