Zmiany klimatyczne, ich przyczyny i niebezpieczne skutki są ważnym punktem zainteresowania wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że każdego roku coraz bardziej je odczuwamy, ale również dlatego, że sami przyczyniamy się do ich powstawania. Uczniowie naszej szkoły podjęli temat zmian klimatycznych, realizując projekt „Klimat to temat” pod okiem p. Jolanty Januszewicz i p. Anety Michalczyk.

Zadania projektowe były realizowane w dwóch etapach. Pierwszym były zajęcia prowadzone z uczniami na tematy dostosowane do ich wieku. W klasach młodszych uczniowie, przygotowując swoją wizję świata za 20 lat, uwzględniali swoje potrzeby, marzenia oraz anomalie klimatyczne, które mogą przeszkodzić im w realizacji planów. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością oraz zadbały o estetykę swoich prac. Ich wizje mogliśmy oglądać w szkolnej galerii. Uczniowie klas starszych przygotowywali prezentacje w postaci map myśli na tematy dotyczące przyczyn, następstw zmian klimatycznych oraz sposobów poprawy sytuacji, z uwzględnieniem problemów naszego kraju. W drugim etapie - aby zwiększyć świadomość społeczności szkolnej – uczniowie, realizujący projekt, zorganizowali w szkole Tydzień Edukacji Globalnej poświęcony zmianom klimatu. Dzięki zaplanowanym aktywnościom chcieli wzbudzić u kolegów refleksje, jakie działania może podjąć każdy z nas, by choć w niewielkim stopniu przyczynić się do poprawy stale pogarszającej się sytuacji na naszej planecie. Podczas trzech kolejnych dni chętni uczniowie brali udział w sesjach plakatowych, filmowych oraz dyskusjach, dotyczących wpływu naszych codziennych zachowań na klimat. Cieszymy się, że w zaproponowanych działaniach wzięło udział aż 80 uczniów od klas czwartych po trzecie gimnazjum. Uczniowie w mieszanych grupach wiekowych dyskutowali na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych na Ziemi oraz działań, jakie można wdrożyć na rzecz klimatu, akcentując potrzebę świadomej konsumpcji. Gratulujemy odwagi  oraz pomysłowości potrzebnych podczas wystąpień publicznych. Mamy nadzieję, że tą akcją rozpoczęliśmy stopniową zmianę myślenia młodych ludzi, którzy podejmą trud wdrażania, zarówno w szkole jak i w swoich domach, dobrych działań na rzecz naszej planety, które sami zaproponowali.

Jolanta Januszewicz, Aneta Michalczyk-szkolne koordynatorki projektu


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych