Informujemy, że wydłużone zostały terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych:

§ składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej - do 30.04.2020 r.

§ weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 05.05.2020 r.

§ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 07.05.2020 r.

§ potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - do 15.05.2020 r. (dotyczy tylko dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych)

§ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 22.05.2020 r.

W załączniku skan zarządzenia Wójta w tej sprawie.


Szukaj

29 listopada 2019 r.
Andrzejki
23 grudzień 2019 r. - 6 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa Świąteczna
10 - 23 luty 2020 r.
Ferie zimowe
09 - 14 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa Świąteczna

bip logo