W kończącym się już roku szkolnym 2020/21 klasa 3c podjęła się udziału w innowacji pedagogicznej „Elementy metodyki zuchowej w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej”, której program został stworzony przez wychowawcę tej klasy – Wiesławę Wyrąbkiewicz-Stygińską. Celem tego projektu było wdrażanie dzieci do samodzielności i kreatywności poprzez poznawanie nowych metod pracy i sposobów ich prezentacji. Duży nacisk kładziono na indywidualne podejmowanie wyzwań przez uczniów i próbę prezentacji zdobytej wiedzy na forum klasy.

Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci miały szansę sprawdzić się w roli prezentera i eksperta w konkretnej dziedzinie, a tematy, które wybierały zgodne były z ich zainteresowaniami i pasjami. Duża część klasy podjęła wyzwanie i aktywnie uczestniczyła w projekcie, a największą radość sprawiały opinie kolegów i koleżanek po zaprezentowanej pracy. W ramach innowacji dzieci tworzyły samodzielnie mapy myśli i mapy skojarzeń, poznały nowe metody szybkiego zapamiętywania i sposoby na kreatywne rozwiązywanie problemów. Ogromnym powodzeniem cieszyły się codzienne spotkania w kręgu, podczas których toczyły się rozmowy mające na celu kształtowanie kompetencji miękkich (zdolności interpersonalnych i społecznych).

Mimo czasu pracy zdalnej udało nam się zrealizować cały program, a dzieci wzbogaciły się o nowe umiejętności tak potrzebne w dalszej edukacji.

Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska

Koordynator innowacji


Szukaj

 1 września 2021 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych
14 października 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
1 listopada 2021 r.
Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r.
Narodowe Święto Niepodległości

bip logo