Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się co roku w trzecim tygodniu listopada. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 13-19 listopada pod hasłem „Pokój dla Planety. Planeta pokoju”.
Jest to ogólnoświatowa kampania koordynowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej, której celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji globalnej jako narzędzia budowania solidarności i zmiany oraz przyczynianie się do bardziej zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata.
Idea kampanii jest zbieżna z wytycznymi projektu międzynarodowego United in Biodiversity, który realizuje pięciu nauczycieli naszej szkoły.
Nasza młodzież podjęła również to wyzwanie. Każdego dnia podczas wybranych przerw zainteresowani tematem uczniowie mogli wziąć udział w krótkich spotkaniach poświęconych tematom przyczyn kryzysów globalnych i sposobów ich rozwiązania. Mówiliśmy o źródłach energii, wpływie śmieci na środowisko i bioróżnorodność, sposobach segregacji odpadów, wpływie naszych nawyków na klimat. Podczas spotkań uczniom zaprezentowano krótkie filmy wprowadzające w omawiane zagadnienia oraz przygotowano do wykonania grupowe zadania, wyzwalające krytyczne myślenie: heksy, puzzle, karty pracy i kalambury. W spotkaniach wzięło udział ponad 50 uczniów. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że ta forma pracy przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat edukacji globalnej i skłoni naszych uczniów do realnej zmiany nawyków nie tylko w szkole, ale i w domu.

Jolanta Januszewicz, Aneta Michalczyk – nauczyciele koordynujący projekt


Szukaj

04 września 2023r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
14 październik 2023r.
Dzień Edukacji Narodowej
01 listopad 2023r.
Wszystkich Świętych
11 listopad 2023r.
Narodowe święto Niepodległości
23 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa Świąteczna