Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się co roku w trzecim tygodniu listopada. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 13-19 listopada pod hasłem „Pokój dla Planety. Planeta pokoju”.
Jest to ogólnoświatowa kampania koordynowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej, której celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji globalnej jako narzędzia budowania solidarności i zmiany oraz przyczynianie się do bardziej zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata.
Idea kampanii jest zbieżna z wytycznymi projektu międzynarodowego United in Biodiversity, który realizuje pięciu nauczycieli naszej szkoły.
Nasza młodzież podjęła również to wyzwanie. Każdego dnia podczas wybranych przerw zainteresowani tematem uczniowie mogli wziąć udział w krótkich spotkaniach poświęconych tematom przyczyn kryzysów globalnych i sposobów ich rozwiązania. Mówiliśmy o źródłach energii, wpływie śmieci na środowisko i bioróżnorodność, sposobach segregacji odpadów, wpływie naszych nawyków na klimat. Podczas spotkań uczniom zaprezentowano krótkie filmy wprowadzające w omawiane zagadnienia oraz przygotowano do wykonania grupowe zadania, wyzwalające krytyczne myślenie: heksy, puzzle, karty pracy i kalambury. W spotkaniach wzięło udział ponad 50 uczniów. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że ta forma pracy przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat edukacji globalnej i skłoni naszych uczniów do realnej zmiany nawyków nie tylko w szkole, ale i w domu.

Jolanta Januszewicz, Aneta Michalczyk – nauczyciele koordynujący projekt


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych