W roku szkolnym 2023/2024 grupa 68 uczniów, uczęszczających na zajęcia logopedyczne i korekcyjno - kompensacyjne, wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Alfabet Logopedyczny”. Głównym celem projektu było zadbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Koordynatorem przedsięwzięcia w naszej szkole była pani Beata Wdowczyk, a realizatorami wraz z nią byli: pani Joanna Bałazy, pani Monika Walasik i pan Daniel Pełka.

Realizacja projektu rozpoczęła się w  październiku 2023, a zakończyła w maju 2024 r. Podczas wykonywania zaplanowanych zadań uczniowie podnosili sprawność aparatu artykulacyjnego oraz oddechowego, poszerzali słownictwo czynne i bierne, ćwiczyli umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu, rozwijali słuch fonematyczny i poczucie rytmu, podnosili sprawność w zakresie motoryki oraz doskonalili wrażliwość, percepcję i pamięć słuchową.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością podejmowali kolejne wyzwania, dzięki czemu udało się zrealizować 18 zadań z listy proponowanych przez organizatora, choć wymogiem zakończenia akcji było wykonanie 10.

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie. Jednocześnie deklarujemy swój udział również w przyszłorocznej edycji.

Beata Wdowczyk, Joanna Bałazy, Monika Walasik, Daniel Pełka


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych