W okresie od 15 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. oddziały przedszkolne brały udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro. Realizowaliśmy wiele zadań przewidzianych w ramach konkursu m.in.:
- działania na rzecz społeczności lokalnej;
- przeprowadzenie konwersatoriów pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- przeprowadzenie przedszkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”;
- zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
Przez 4 miesiące wszystkie dzieci chętnie realizowały wybrane zagadnienia nabywając wiele nowych, ważnych kompetencji.
Powyższe działania zostały pozytywnie ocenione przez komisję.
Przedszkolakom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz gratulujemy uzyskanego certyfikatu.  

Szkolny koordynator konkursu:

Alicja Rzepka


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych