W tym roku szkolnym uczniowie klas trzecich uczestniczyli w autorskim międzynarodowym projekcie „eTwinning Crazy Riddles, czyli szalone zagadki”. Głównym celem projektu było nawiązanie międzynarodowej współpracy z rówieśnikami oraz możliwość wykorzystania wiadomości językowych w praktyce. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie siedem szkół z pięciu krajów europejskich, to jest z: Polski, Hiszpanii, Rumunii, Włoch oraz Turcji. Pracując w grupach, dzieci z każdej szkoły układały zagadki językowe, krzyżówki oraz rebusy na podstawie poznanego dotychczas słownictwa z języka angielskiego.

Następnie nauczyciele wymienili się pracami dzieci, aby uczestnicy mieli możliwość rozwiązać prace przygotowane przez ich kolegów z innych krajów. W tym celu mogli korzystać ze słowników językowych, gdyż zakres omawianego słownictwa w innych szkołach nie zawsze się pokrywał. Taki był też cel, aby dzieciaki przy okazji poznały nowe słówka. Uczniowie w małych zespołach chętnie rozwiązywali łamigłówki podczas lekcji języka angielskiego, w świetlicy szkolnej oraz w domu. Kolejnym krokiem był udział w spotkaniach online pomiędzy szkołami, aby dzieci mogły się poznać oraz wzajemnie zadawać sobie zagadki, przy okazji ćwicząc umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz w bezpiecznym otoczeniu przełamywać ewentualną barierę językową. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w krótkim quizie językowym, który pokazał, że praca metodą projektu bardzo im się podobała, a przy okazji poznali nazwy przedmiotów szkolnych w języku angielskim.

Autor projektu: Joanna Stachurska-Nycz


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych