W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klas trzecich brali udział w autorskim międzynarodowym projekcie Penfriends Project. Przedsięwzięcie to zakładało wymianę listowną pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Mrokowie oraz uczniami szkoły PS 34 Oliver H. Perry Elementary w Nowym Jorku. Jest to wyjątkowa szkoła, gdyż jako pierwsza w Nowym Jorku zorganizowała klasy dwujęzyczne dla uczniów posiadających polskie korzenie i realizowanie treści programowych odbywa się w językach angielskim oraz polskim.

W związku z powyższym nasi uczniowie pisali do siebie listy w dwóch językach jednocześnie. Najważniejszym założeniem projektu było, aby każdy uczeń ze szkoły w Mrokowie znalazł przyjaciela listownego w szkole w Nowym Jorku. I tak się stało. Uczniowie byli w zbliżonym wieku. W ciągu całego roku szkolnego dzieci pisały listy pod czujnym okiem nauczycieli, którzy również nadzorowali wysyłkę. Kolejnym istotnym celem projektu było rozwinięcie kompetencji językowych uczniów oraz wzbudzenie w nich ciekawości poznawczej. Ponadto dzieci miały okazję wykorzystać w praktyce swoje umiejętności językowe. Na zakończenie owocnej współpracy zostało zorganizowane spotkanie online wśród uczestników projektu, aby mogli poznać się bezpośrednio i zaspokoić swoją ciekawość, jak wygląda osoba, z którą byli w kontakcie korespondencyjnym przez cały rok szkolny. Niewątpliwie było to cenne doświadczenie dla trzecioklasistów, które zaowocowało nowymi międzynarodowymi znajomościami.

Autor projektu: Joanna Stachurska-Nycz


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych