REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa w Mrokowie
Centrum Sportu Gminy Lesznowola
 1. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego jako formy rodzinnej aktywności ruchowej, wdrażanie do całożyciowej aktywności ruchowej, zacieśnienie więzi rodzinnych oraz integracja społeczności lokalnej.

 1. MIEJSCE I TERMIN

Hala Sportowa przy Szkole Publicznej w Mrokowie 04.03.2018 r godz. 10.00 (niedziela)

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

- Gry pojedyncze i debel (organizator podejmie decyzje w zależności od liczby zgłoszeń)

- Skład gry podwójnej to uczeń ze szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz osoba dorosła
z rodziny: mama/ tata, babcia/ dziadek, wujek/ciocia

 1. ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia składamy poprzez wypełnienie gotowego formularza który należy pobrać
od nauczycieli wychowania fizycznego i dostarczyć go do dnia 28.02.2018r. (środa)

- Rejestracja zawodników w dniu turnieju do godziny 10:00 w biurze zawodów.

- Udział w turnieju jest bezpłatny.

 1. LOSOWANIE

Losowanie odbędzie się tuż przed rozpoczęciem imprezy.

 1. SPRZĘT

Zawodnicy grają własnym sprzętem. Istnieje możliwość wypożyczenia rakietek od organizatora.

 1. NAGRODY

Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziane są pamiątkowe medale a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Na hali obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione lub skradzione przed, po i w trakcie trwania zawodów

- Startujący muszą zapoznać i zaakceptować niniejszy regulamin

- Startujący akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który
w postaci zdjęć i relacji video może być publikowany w mediach społecznościowych, stronach internetowych organizatora.

- Uczestnicy mogą startować w turnieju pod warunkiem braku przeciwskazań do uprawiania czynnej rekreacji.

- Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulaminu hali sportowej, w której odbywa się turniej.

- Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, dzieci za zgodą prawnych opiekunów.

- W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator wraz z sędzią głównym zawodów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Uproszczone zasady gry w tenisa stołowego

 1. Rozpoczęciem akcji jest podanie (serwis) jednego z zawodników.
 2. Każdy z graczy serwuje po dwa razy na przemian

Przyznawanie punktu

Punkty są przyznawane za błędy w grze:

 • za pozwolenie, by piłka odbiła się dwa razy na jednej połowie
 • nieodbicie piłki, która raz odbiła się na jednej połowie
 • gdy piłka po odbiciu rakietką odbije się jeszcze raz od naszej połowy
 • podwójne odbicie piłki, jeśli jest celowe
 • odbicie piłki jakąś częścią ciała (nie dotyczy dłoni, która trzyma rakietkę)
 • odbicie piłki w ten sposób, by ta nie dotknęła połowy stołu przeciwnika
 • odbicie piłki bez uprzedniego odbicia się jej na naszej połowie
 • błędy podczas serwisu (nie wolno uderzyć piłki pod powierzchnią stołu, musnąć siatki, a także nie wolno jej zasłaniać żadną częścią ciała ani ubioru, nie można także podrzuconej piłeczki złapać, oraz minąć osią rakietki toru lotu piłki "machnąć się").

Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości