Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ona ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Według tej organizacji, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło bowiem 250 języków! Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W tym roku również i w naszej szkole staraliśmy się uświadomić uczniom, iż dbałość o język ojczysty to wyzwanie dla młodego pokolenia, które coraz częściej stosuje w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych: skróty, emotikony i liczne zapożyczenia z języka angielskiego.

Od 21 do 28 lutego promowaliśmy poprawną polszczyznę poprzez akcje plakatowe, gazetki klasowe oraz tablice informacyjne poświęcone zagadnieniom językowym. Zwróciliśmy uwagę na następujące zagadnienia tematyczne, których opracowaniem i przedstawieniem zajęli się uczniowie następujących klas :

7A- archaizmy

7B- neologizmy

7C- zapożyczenia

8A- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

8B – pleonazmy

8C- frazeologizmy

IIIA- akcent wyrazowy

IIIB- błędy językowe ( najczęściej popełniane)

III C - paronimy

Efekty pracy poszczególnych grup oceniła komisja, w skład której wchodziły panie: Agnieszka Kostyra, Danuta Rogalska, Beata Wdowczyk.

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce – klasa IIIB

II miejsce – klasa 8B i IIIC

III miejsce- klasa IIIA

Mamy nadzieję, że tego typu akcje uświadamiają wszystkich bogactwo i piękno naszego narodowego języka oraz kształtują potrzebę dbałości o niego, bo przecież od wieków wiadomo, że „Polacy nie gęsi i swój język mają”.

Danuta Rogalska, Agnieszka Kostyra


Szukaj

09 maja 2019r.
Zebranie z rodzicami

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 21 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
 

bip logo