5 marca odbył się XI Festiwal Patriotyczny w Pamiątce. Jest to wydarzenie o zasięgu powiatowym, którego celem jest propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie tradycji narodowych, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży. W 4 kategoriach: recytatorskiej, plastycznej, muzycznej i literackiej reprezentowali nas uczniowie w 4 grupach wiekowych (zerówka, kl.1-3 , kl.4-6 oraz 7-8 i gimnazjum).

Podobnie jak w roku ubiegłym, duży sukces odnieśli uczniowie klas 0-3.

Oto lista nagrodzonych w poszczególnych konkursach:

Konkurs plastyczny:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce – Mateusz Dąbrowski gr.0b (opiekun p. Magdalena Bogusz)

Wyróżnienie: Jerzy Tomala i Patryk Lenard gr.0c (p. Monika Atlińska)

Kategoria Szkoła Podstawowa kl.1-3

I miejsce – Ilona Bęza kl.3b (p. Bożena Szczepanik)

II miejsce – Olga Stygińska kl. 1b (p. Alicja Staniaszek)

Wyróżnienie: Li Yunlei kl.2b (p. Marianna Kowalczyk)

Konkurs muzyczny:

Kategoria Przedszkola – Występy solowe:

I miejsce – Amelia Pawlina grupy 0c (p. Monika Atlińska)

Kategoria Szkoła Podstawowa kl.1-3 Występy zespołowe

II miejsce – Zuzanna Zdral, Wiktoria Nguyen, Wiktoria Wiśniewska kl.2a (p. Urszula Samoraj)

Konkurs literacki Proza:

II miejsce – Marta Kostyra kl.3a (p. Grażyna Prus)

Konkurs recytatorski:

III miejsce – Adrianna Jurek kl.1b (p. Alicja Staniaszek)

Uczniowie klas starszych również godnie i z sukcesami reprezentowali naszą szkołę.

Oto lista nagrodzonych:

Konkurs plastyczny:

Szkoła Podstawowa kl.4-6

II miejsce –  Karolina Piłatowicz kl.6b

Wyróżnienie: Karolina Lenard kl.6b

Wszystkie prace plastyczne w tej kategorii wiekowej powstały pod kierunkiem pani Elżbiety Kuczary.

Konkurs muzyczny:

Kategoria klasy 4-6 – Występy solowe:

III miejsce – Alicja Rybka kl.4b (p. Inga Osiecka i p. Agata Walczak)

Kategoria klasy 4-6 – Występy instrumentalne:

Wyróżnienie: Zespół fletowy (p. Agata Walczak)

Kategoria kl.7-8 i gimnazjum – wykonania instrumentalne:

Wyróżnienie: Julia Bogusławska-Pociecha

Konkurs literacki Proza:

Szkoła Podstawowa kl.4-6

Wyróżnienie – Natalia Stygińska kl.5c (p. Aneta Pardej)

Konkurs recytatorski:

Kategoria klasy 4-6:

II miejsce – Mikołaj Mazur i Monika Karpińska kl.5a (p. Danuta Dybcio)

Kategoria kl. 7-8 i gimnazjum:

III miejsce - Natalia Bęza kl.IIIB (p. Agnieszka Kostyra)

Wyróżnienie: Patryk Kujawowicz IIIB (p. Agnieszka Kostyra)

Uroczysty Finał z wręczeniem nagród i występami laureatów I miejsc odbędzie się 26 kwietnia w Pamiątce.

Organizatorzy na swojej stronie internetowej poinformowali, że komisje: literacka, muzyczna, plastyczna i recytatorska zwróciły uwagę na bardzo wysoki poziom występów i prac w tegorocznym Festiwalu. Tym bardziej cieszą nas sukcesy uczniów z Mrokowa.

Wszystkim uczestnikom Festiwalu serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy osiągniętych sukcesów.

Słowa uznania kierujemy także pod adresem nauczycieli, pod kierunkiem których przygotowywali się nasi uczniowie.

Agnieszka Kostyra, Alicja Staniaszek- zespół ds. promocji szkoły


Szukaj

09 maja 2019r.
Zebranie z rodzicami

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 21 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
 

bip logo