Na początku każdego roku szkolnego przypominany uczniom zasady obowiązujące na drodze. Dzieci poznają najważniejsze znaki drogowe i uczą się, w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. 5 września b.r. zaprosiliśmy funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci przypomnieli uczniom, jak istotne jest noszenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej i na tornistrze.

W tym celu przeprowadzono w salach eksperyment ukazujący, w jakim stopniu jesteśmy widoczni dla kierowców z odblaskami i bez nich. Policjanci omówili zasady poruszania się na drodze, w tym bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz ubioru policyjnego oraz rozmowa na temat codziennej pracy policji. Podczas spotkania przypomniano także numery alarmowe służb ratunkowych.

Alicja Staniaszek- zespół ds. promocji szkoły


Szukaj

02 września 2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 14 października 2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej
 1 listopada 2019 r.
Wszystkich Świętych
 11 listopada 2019 r.
Narodowe Święto Niepodległości

bip logo