„Warszawska Syrenka" to najpopularniejszy mazowiecki konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, który daje możliwość żywego kontaktu ze słowem, z najwybitniejszą polską i światową poezją. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, odbywa się w innej formie niż tradycyjna. Zrezygnowano z prezentacji bezpośrednich i uczniowie przesyłali nagrania swoich wystąpień w formie audio-video. Szkolny etap konkursu odbył się dnia 22 marca 2021 r. i został przeprowadzony, zgodnie z regulaminem, w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

W konkursie wzięło udział 39 uczniów:

Klasy 0-3 (23 uczniów)

Klasy 4-6 (12 uczniów)

Klasy 7-8 (4 uczniów)

Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznała miejsca i wyróżnienia następującym uczniom:

Kategoria klas 0-3:

I miejsce – Zofia Czajkowska kl. 3c

II miejsce Adrianna Jurek kl. 3b

III miejsce Dawid Makowski kl. 1b, Maria Witak kl. 1d, Aurelia Grynkiewicz kl. 3a

Wyróżnienia:

Zofia Bartosińska kl. 2a

Julita Małecka kl. 2b

Zofia Sadkowska kl. 3a

W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Kacper Peryt kl. 4a

II miejsce Helena Rudzińska kl. 6d

III miejsce Jakub Jurek kl. 4c, Martyna Bobrowska kl. 5c

Wyróżnienia:

Zuzanna Zdral kl. 4a

Ilona Bęza kl. 5b

W kategorii klas 7-8:

I miejsce – Natalia Stygińska kl. 7c

II miejsce Monika Karpińska kl. 7a

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc (maksymalnie 2 osoby z danej kategorii wiekowej, którzy zajęli pierwsze lub drugie miejsca) będą reprezentowali naszą szkołę na szczeblu gminnym.

Wszystkim uczestnikom szkolnego etapu konkursu oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy, który polegał nie tylko na przygotowaniu merytorycznym, ale także technicznym prezentacji konkursowej. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich wciąż zachęcamy do rozwijania swoich talentów i prezentowania się na forum szkoły i poza nią.

Członkowie jury:

Agnieszka Kostyra, Magdalena Boruc, Danuta Rogalska, Beata Wdowczyk


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo